TR Doktor

Ergenlerde Yalan Söyleme Davranışı

Sesli Oku

Olmayan duygu veya düşüncelerin sanki varmışçasına anlatılması yahut var olan bir durumun yokmuşçasına gizlenmesi şeklinde açıklanabilir.

Aslında yalanı hepimiz çok iyi biliyoruz bu hepimizin hayatında belli dönemlerde yaptığı bir şey. Yalan biz gerçekleri görmeye hazır olmadığımız için kullandığımız bir kaçış yolu, kendimize olan özgüvenimizin yetersiz olmasının yol açtığı bir etmen. Asıl soru yalanın ne olduğu değil neden yalan söylediğimiz... 

Neden yalan söyleriz?

Yalan gerçeklerin saklandığı bir perdedir ve asıl nedeni saklamak için kullanılır. Her yalanın altında gizlenmiş bir duygu vardır ve gerçek nedene inilmezse asla tam çözüme kavuşturulamaz. Yalan genelde büyük bir problemin görünen yüzüdür. Bu problem anne-babanın korku, kızgınlık ya da kaygı duyacağı ciddi bir mesele olabilir. Ergenler bazen de dikkat çekmek, cezadan kurtulmak ya da başkalarını etkilemek için yalan söyler. İnsanların yalan söylemelerinin temelde karmaşık duygusal yönleri vardır fakat davranış bozukluğuna dönüştükten sonra keyfi çıkar içinde uygulanabilir. İkinci durum hem kendisi hem de başkaları için çok tehlikelidir ve yardım alınması gerekir.

Aslında yalan çocukken başlar. Hayalle yalanı ayırt edemeyen çocuk hayal dünyasındaki her figürü bu şekilde aktarmaya çalışır. Fakat ailelerin tutum ve yaklaşımlarıyla bu problem ya aşılır ya da çözümsüz bir hal alır. Çocukluk döneminde başvurulan yalanlar çocuğun daha çok kendini koruduğu bir liman gibidir. Nasıl bir cezayla karşılaşacağından emin olamadığı zaman yalana başvurur. Hata yaptığını fark ettiği zaman dayakla karşılaşma kaygısı yalan davranışının devam etmesini sağlar. 

Ergenlik dönemine girildiği zaman ise ailenin tutum ve davranışları artık çocuk tarafından öğrenilmiştir. Ailenin tavırlarını içselleştirdiği için onlara karşı kendini ortaya koyma davranışı olarak özgürleşme çabası içindedir. Özgürleşme ve bağımsızlık istekleri aile tarafından reddedildiği zaman kendini yetersiz gördüğü durumlarda yalan bir kalkan görevini görür. Yalanı en çok ergenler başarısız kaldıkları durumlarda kullanırlar 

Çocuğunuzun bu davranışını engellemek için pedagojik destek alabilirsiniz

Diğer İlgili Makaleler