TR Doktor

Öğrenci Motivasyonu Hakkında Öğrenci Motivasyonunu Nasıl Sağlarız?

Doktorun Cevabı: Eğer öğrenciler öğrenmeye motive olmamışlarsa, dünyadaki hiçbir ders, kitap veya öğrenme aracı onları öğrenmeye meraklı ve sıkı çalışmaya hazır hale getiremez. Hem içsel kaynaklı hem de dışsal kaynaklı motivasyon, öğrencilerin tüm eğitim kademelerinde onların başarısında anahtar rol oynamaktadır. Bu bakımdan öğretmenler, öğrencilere ihtiyaçları olan motivasyonu sağlama ve onları yüreklendirmek konusunda çok önemli bir konumdadırlar. Unutulmamalıdır ki her öğrenci farklı şekillerde motive olduğu için, onların motivesini sağlamak o kadar da kolay olmayacaktır. Öte yandan bir sınıf dolusu öğrenciye yeni şeyler öğrenmeyi sürekli hale getirme, sıkı çalışma, birbirlerini geçmeye çalışma ve rekabet etme alışkanlığı konularında hevesli ve istekli olmayı öğretmek, öğretmen için çokça zaman ve enerji gerektiren bir görevdir.