TR Doktor

Algoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) Nedir?


Analjezikler diğer bir deyişle ağrı kesiciler hangi nedenle olursa olsun, doğrudan ağrıyı önlemek amacıyla kullanılan ilaçlardır.

Analjezik sözcüğü Eski Yunanca’da ağrısızlık anlamına gelmektedir. Algesia-ağrı sözcüğünden türetilmiştir. 

Kullanılan analjezikleri başlıca üç ana gruba ayırmak mümkündür.

Merkez sinir sisteminde ağrı algılanmasını değiştiren ilaçlar: 
Bu ilaçların prototipi morfindir. Bu grup ilaçlar daha çok iç organlardan kaynaklanan şiddetli ağrılarda, yanık ve doku tahribatı ile ortaya çıkan şiddetli ağrılarda ve kanser ağrılarında kullanılır.

Periferik mekanizmalarla ağrıyı önleyen ve daha çok kas iskelet sistemi ağrılarında kullanılan ilaçlar: 
Bu grup ilaçların prototipi aspirindir. Ağrı kesici özelliklerinin yanı sıra ateş düşürücü ve inflamasyon (yangı) giderici etkileri vardır.

Lokal anestezik ilaçlar: 
Sinir gövdesine lokal olarak uygulandıklarında bütün sinir liflerinde uyarının iletilmesini duraklatırlar. Bu grup ilaçlara örnek olarak novokain verilebilir. Diş hekimliğinde sıklıkla kullanılan ilaçlardır.

Ağrı kesiciler morfin tipi narkotiklere göre de sınıflanabilmekte ve narkotik analjezikler ve non-narkotik analjezikler olarak ayrılabilmektedir.

Algoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) Soruları