TR Doktor

Avukat (Medikal Avukat) Nedir?

Hekim ve diğer sağlık personelinin tıbbi müdahalesinden kaynaklı tazminat ve ceza hukukuna ilişkin davalar, hekim ve hasta hakları, özel sağlık kuruluşlarının çalışma biçimlerine göre analiz ve her kuruluşa özgün avukatlık hizmeti, sistematik danışmanlık ve sözleşmelerin hazırlanması

Medikal Avukatlık Alanları

Hekim ve Diğer Sağlık Personellerinin Tıbbi Müdahaleleriyle İlgili Tazminat Davaları

Hekim ve Diğer Sağlık Personellerinin Tıbbi Müdahaleleriyle İlgili Ceza Davaları

Hasta hakları

Hekim Hakları

Özel Kurumlara Özel Analiz ve Her Türlü Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Mal Praktis Davaları

Kurumsal ve Mesleki Sorumluluk Hakkında Her Türlü Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Estetik Amaçlı Yapılan İşlemlerden Doğan Davalar

Hastane Kabul Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Devlet ve Özel Hastanelerin sorumlulukları

Ve Benzeri Durumlarla Alakalı Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Avukat (Medikal Avukat) Makaleler

Avukat (Medikal Avukat) Soruları

Avukat (Medikal Avukat) Videoları