TR Doktor

Biyokimya ACTH Test Sonucu Normal Değerleri ve Yorumu

Sesli Oku

Test Adı:

ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON

Testin Kısaltılmış Adı ve Sinonimi:

ACTH, KORTİKOTROPİN

SUT Kodu:

900.180

Çalışılan Lab:

RIA

Test Prensibi:

IRMA

Çalışma Zamanı:

Pazartesi

Sonuç Verme Zamanı:

Ertesi gün saat 14.00

Örnek Kabı:

Mor kapaklı tüp

Örnek Türü:

EDTA’lı plazma

Örnek Miktarı:

0.5 mL

Örnek Saklanması ve Dayanıklılığı:

1 saat içinde dondurun. Örnek alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Örnek alınma zamanı önemlidir. Plazma ACTH düzeyi saat 06.00-08.00 arasında maksimum, 21.00-22.00 arasında ise minimumdur. Ayrıca gebelik, menstruel siklus ve stresten de etkilenir.
- 20 C de iki ay dayanıklıdır.

Örneği Kabul Etmeme Nedenleri:

Aşırı hemoliz, lipemi, heparinli örnek, numunenin, plazma ayrılmadan tam kan olarak gönderilmesi.

Normal Referans  Aralığı (Konvansiyonel):

< 90 pg /mL

Normal Referans  Aralığı (SI):

< 19.8 pmol/L

Panik Değerler:

 

Yorum:

Hipotalamik-hipofizer bozuklukların ve ACTH sekrete edici tümörlerin tanısında yardımcıdır. Adrenal yetersizlikte, primer adrenal yetersizlik tanısı için 100 pg/mL’den daha büyük ACTH seviyeleri tanısaldır. Hipofizer kaynaklı adrenal yetersizlikli hastaların ACTH konsantrasyonları normaldir. Hiperkortikolizmde (plazma kortizol 15 μg/dL’den büyük), ACTH konsantrasyonu 5 pg/mL’den daha az olduğunda, kortizol sekresyonu ACTH-bağımsızdır. Genellikle Adrenal tümör veya hiperplazilerinde 15 pg/mL’den daha büyük ACTH konsantrasyonu, ACTH-bağımlı hiperkortikolizmi gösterir. Genellikle hipofiz orijinli veya nadiren ektopik ACTH sekresyonunu gösterir.

Önemli Notlar:

(pg/mL x 0.22 = pmol / L)

Diğer İlgili Makaleler