TR Doktor

Biyolog Nedir?

Biyoloji ile ilgilenen bilim insanına biyolog denir.Biyologlar, tüm canlıları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir.

BİYOLOG

Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim, v.b.) hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkarma; tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında pratik uygulamaları geliştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri;
-Laboratuvarlarda canlı veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını incelemek,
-Çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişiklikleri incelemek,
-Bakteri ve diğer organizmaları ayırt etmek için analiz, test ve deneyler yapmak,
-Bitki, hayvan ve mikro-organizmaların ve ölü organik madde üzerinde yaşayan dokular üzerindeki hareketleri incelemek,

Biyolog İle İlgili Uzmanlar

Tüm Biyolog Uzmanları

Biyolog Soruları

Biyolog Videoları