TR Doktor

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir?

Kalp-Damar Cerrahisi yenidoğan dahil olmak üzere her türlü kalp ameliyatı gerçekleştirilebilmektedir. Yenidoğan ve çocuk kalp ameliyatlarında her türde kalp kapak(konduit) ameliyatları da başarıyla yapılmaktadır.

Çocukluk çağında gördüğümüz kalp hastalıklarını Konjenital (doğumsal) ve Edinsel (sonradan görülen) olarak iki ana grupta toplamaktayız. Erişkinlerin aksine çocukluk çağında görülen kalp hastalıklarının büyük bölümünü konjenital kalp hastalıkları oluşturmaktadır. Konjenital Kalp Hastası olan çocuklar kalpte yapısal birtakım bozukluklar ile doğarlar.

KONTENİTAL KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ

Hastanın büyüme gelişmesini engellemeyen ve/veya kendi kendine kapanma olasılığı olan küçük kalp delikleri, hafif derecede olan ve ilerlemeyen damar darlıkları yada kalp kapakçıkları ile ilgili bazı problemler dışında önemli doğumsal kalp hastalıklarını çoğunun tedavisi cerrahidir. Kanjenital Kalp Hastalıklarının tedavisi oldukça spesifik ve titiz bir bakım gerektirmektedir.

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİK YÖNTEMLERLE TEDAVİ

Günümüzde girişimsel kardiyolojik yöntemlerin konjenital kalp hastalıklarının tedavisindeki yeri çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin bir çok kapak yada damar darlıkları artık anjio laboratuarında ameliyata gerek olmadan açılabilmektedir. Ayrıca bazı damar açıklıkları ve kalp içi deliklerde cerrahiye gerek kalmadan kapatılabilmektedir. Girişimsel kardiyolojik yöntemler ile tedavi hastalara cerrahiye bağlı risklerden uzaklaşmak, hastanede kalış sürelerinin azalması ve insizyon izi olmaması gibi avantajlar sağlamaktadır.

Bölümde Yapılan Ameliyatlar

  • Arterial switch ameliyatları
  • Norwood ameliyatı
  • Ross prosedürü (aort kapak hastalarında)
  • Yenidoğan tam düzeltme ameliyatları
  • Fontan prosedürü
  • Ross prosedürü
  • Kapak onarımları
  • Septal defekt onarımları

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi İle İlgili Uzmanlar

Tüm Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Makaleler

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Soruları

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Videoları