TR Doktor

Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) Nedir?

Çocukluk çağında görülen hastalıklar, farklı dönemlerde farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu hastalıklardan cerrahi yaklaşım gerektirenler, ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan çocuk cerrahları tarafından değerlendirilmelidir. Çocuk cerrahisi, yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan dönemde solunum, sindirim ve boşaltım sisteminin doğumsal ve/veya edinsel cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Boşaltım/Üreme sisteminden kaynaklanıp çocuk ürolojisini ilgilendiren belli başlı hastalıklar aşağıda köken aldıkları organlar göz önünde bulundurularak sıralanmıştır.

2. Böbrek Hastalıkları

 • Üst  idrar yollarındaki darlıklara bağlı böbrek genişlemeleri (Hidronefroz)
 • Böbrek taşları
 • Kist ve tümörler

3. İdrar Yolu ve İdrar Torbası Hastalıkları

 • Böbreğe idrar kaçması (Vezikoüreteral Reflü)
 • İdrar kanalında darlık (Üreterovezikal Darlık)
 • Alt idrar yolundaki darlıklar (Posterior Üretral Valf),
 • İşeme bozuklukları (Disfonksiyonel İşeme)

4. Penis Hastalıkları

 • İdrar deliğinin açılma yeri ile ilgili bozukluklar (Hipospadias, Epispadias),
 • Sünnet derisi hastalıkları (Fimozis, Parafimozis, Balanit)

5. Testis Hastalıkları

 • Testisin yerinde olmayışı (İnmemiş Testis),
 • Cinsiyet gelişim bozuklukları .

Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) İle İlgili Uzmanlar

Tüm Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) Uzmanları

Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) Makaleler

Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) Soruları

Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) Videoları