TR Doktor

Çocuk Yoğun Bakımı Nedir?

Zehirlenme, kaza, ameliyat veya ağır hastalık nedeniyle yoğunbakım tedavisi ihtiyacı olan süt çocuğu ve çocukluk çağı yoğunbakım hizmetlerinin verildiği birim.

28 gün ile  18 yaş arasında değişen, yaşam bulguları risk altında olan kritik hasta çocuklar izlenmektedir. Ünitede yaşamsal bulguların monitörizasyonu invazif ve non-invazif olarak yapılmaktadır. Medikal veya cerrahi nedenlerle yoğun bakım ihtiyacı olan tüm çocuk hasta gruplarını yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavilerini 24 saat kesintisiz yapılmalıdır. İnvasiv ve non-invasiv tüm solunum destek yöntemlerini, renal replasman tedavilerini ve plazma değişimi gibi extrakorporeal destek tedavilerini çocuk yoğun bakımda uygulanabilmelidir. Gerektiğinde mobil ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazlarıyla da ileri tetkikleri yapılır.

Çocuk Yoğun Bakımı İle İlgili Uzmanlar

Tüm Çocuk Yoğun Bakımı Uzmanları

Çocuk Yoğun Bakımı Makaleler

Çocuk Yoğun Bakımı Soruları

Çocuk Yoğun Bakımı Videoları