TR Doktor

Dermatopatoloji Nedir?

Deri hastalıklarında doğru tanıya ulaşmakta en etkili yöntem klinik ve histopatolojik bulguların birlikte değerlendirilmesidir. Biyopsi incelemesi tek başına yeterli sonuçları her zaman verememekte olup, ancak klinik patern ve histopatolojik bulgular birlikte değerlendirildiğinde tanı daha belirli hale gelebilmektedir. Bu süreç içinde histopatolojinin tanısal etkisi karar verici veya sadece klinik ayırıcı tanıyı teyit edici olabilir. Bu kitabın yapılanması, morfolojiye temel yaklaşım, küçük büyütmede genel oryantasyon, sonrasında protopik paterni tanıma ve son olarak da yüksek büyütmede gerekli tanısal ipuçlarını bulmak şeklinde oluşmuştur. 
 

Dermatopatoloji Makaleler

Dermatopatoloji Soruları

Dermatopatoloji Videoları