TR Doktor

El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji) Nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, kas-iskelet sistemindeki doğumsal ve edinsel hastalıkları hastanemizde yer alan tüm bölümlerle dayanışma ve işbirliği içinde inceleyen, teknolojinin geniş olanaklarından yararlanarak teşhis eden, hastalara en uygun medikal ve cerrahi tedaviyi bilimsel düzeyde planlayarak uygulamaktadır.

Ellerimiz hayatımızı idame ettirmede, günlük rutin işlerimizi yapmamızı sağlayan ve üretkenliğimize en büyük katkısı olan vazgeçilmez organımızdır. Ne yazık ki bu kadar önemli olan organımız hayatımızın herhangi bir döneminde yaralanabilmekte ya da bazı hastalıkların seyri sırasında zarar görmektedir.

El ve mikro cerrahi, parmak ucundan başlayıp omuza kadar uzanan üst ekstremitemizin her türlü hastaklıkları ve özellikle iş ve meslek kazaları sonrası ortaya çıkan yaralanmalarda vücut bütünlüğünü korumayı kendine amaç edinen ve çok az merkezde bulunan bir bilim dalıdır.

Sanayi sektöründe her yıl binlerce kaza olmakta ve bu kazalar neticesinde insanlar doğru yerde tedavi edilmediklerinden kalıcı sakatlıklar ve iş gücü kayıpları oluşmaktadır.

El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji) İle İlgili Uzmanlar

Tüm El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji) Uzmanları

El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji) Makaleler

El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji) Soruları

El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji) Videoları