TR Doktor

Endokrin Cerrahisi Nedir?

Endokrin Cerrahisi vücudun iç salgı bezlerinin ameliyat gerektiren hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. Endokrin bezler salgıladıkları  hormonları doğrudan kan dolaşımına veren organlardır. Cerrahinin ilgi alanına girenler;

  • Tiroid bezi hastalıkları (Nodüler Guatr, Tiroid Kanserleri, vb.)
  • Paratiroid bezi hastalıkları (Adenom, Hiperplazi, vb.)
  • Adrenal -böbrek üstü bezi- hastalıklarıdır (Kanser, Adenom, vb).

Bu organlara ait hastalıkların cerrahi tedavisinde son yıllarda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Merkezimizde Tiroid ve Paratiroid ameliyatları minimal invaziv girişimler ile çok küçük kesilerle daha az kanama ve komplikasyon ile gerçekleştirilebilmektedir. Gerektiğinde sinir monitörizasyonu ile güvenlik arttırılmaktadır. Ayrıca paratiroid ameliyatlarında radyoaktif madde işaretlemesi kullanılmaktadır. Adrenal bez ameliyatları da açık ve laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

Endokrin Cerrahisi Soruları

Endokrin Cerrahisi Videoları