TR Doktor

Erdem Psikiyatri Merkezi

Erdem Psikiyatri Doktorları , Erdem Psikiyatri Randevu Al , Erdem Psikiyatri Doktor Yorumları

Kurumdaki Uzmanlar

Kurum Hakkında

Ankara Psikiyatri Merkezi olan Erdem Psikiyatri Merkezi'nin Ankara'daki kuruluş amacı;  Psikiyatri konusunda halkımıza hizmet vermek, ülkemizde çok tanınmayan psikiyatrinin önemini anlatmak, insanların psikiyatriden faydalanmalarını sağlayarak psikiyatri korkusuna son vermektir.

Tedavi süreci devamlılık gerektirdiği için diğer branşlara kıyasla daha pahalı olan psikiyatrik tedaviden insanların yüksek ücret kaygısı olmadan faydalanmasını sağlamaktır.

Ankara Psikiyatri Merkezi,

Psikiyatri başlıca ilgi alanı beyin hastalıkları olan bir tıp dalıdır. Psikiyatri günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri denilen sorunların çözümü için uğraşır. Bu rahatsızlıklar düşünce, davranış ve duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. 

Psikiyatrik ve psikolojik sorunları olan kişilerin Ankara’da, yardım alabilecekleri, rahatsızlıklarını çözebilecekleri, tam teşekküllü ve maddi kaygı duymadan gönül rahatlığı ile gidebilecekleri bir merkeze ihtiyaç duymaları sebebiyle faaliyetlerimize başladık. 

Erdem Psikolog Kliniğinde mesleğinde başarıları ile isim yapmış uzman psikiyatr ve psikologlar ile en güzel, en kaliteli ve bilimsel hizmet verilmektedir.  

Erdem Psikiyatri Ankara Merkezi'mizde, psikiyatrist ve psikologlar bir arada çalışarak belirledikleri tedavi programının, danışanın ihtiyacına göre, en etkin şekilde uygulanmasını mümkün kılmakta yine bu ortak çalışma neticesinde uzman psikologlar tarafından uygulanan kişilik testleri, zeka testleri ve nöro-psikolojik testlerle desteklenmektedir.

Yıllardır birlikte çalışan, alanında deneyimli uzmanlardan oluşan ekibimizle, danışanlarımızın sağlığını diğer her şeyin önünde tutan etik anlayışımızla, psikiyatrik tedavi ve psikoterapi hizmetlerini herkes için daha kolay ulaşılabilir yapma çabamızla, sizlere daha kaliteli hizmet sunmak için mesleki gelişimi önemseyen yapımızla, deneyimlerimizden öğrenerek ve mesleki dayanışmamıza güvenerek sizlerleyiz!..

Ankara Psikiyatri Merkezimizde psikiyatrik sorunların tanı ve tedavisi hakkında bilimsel/tıbbi temeller üzerinde güncel, gerçekçi çözümler üretilmektedir. Tıbbi yaklaşımın özünde sorunun doğru tanımlanması çok önemlidir. Gerçekçi çözümler ancak doğru tanımlar üzerinden üretilebilir.

Psikiyatrinin tarihçesi ve gelişme sürecinin de getirdiği özellikler nedeniyle tanı ve tedavi süreçlerinin bilimsel tıbbi süreçler üzerinden yürümesi özellikle önemlidir. Tanı ve tedavi  hizmetlerimiz uygulamalarında spekülatif yöntemlerden uzak, kanıta dayalı çözümler üretme ilke edinilmiştir.

⇒  Boşanma danışmanlığı, Aile ve çift terapisi, Analitik çocuk terapisi, çocuk ve yetişkinler için Bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, yetişkin ve çocuklar için EMDR, ebeveyn danışmanlık, Hipnoterapi gibi psikoterapiler;

⇒  Afazi, fonolojik problemler, akıcı konuşma bozuklukları, gecikmiş konuşma, kekemelik, disleksi, artikülasyon problemleri gibi konuşma bozuklukları tedavileri;

⇒  Depresyon teşhisi, depresyon testi, depresyon türleri, depresyon tedavisi, şizofreni, şizofreni testi, şizofreni türleri, şizofreni tedavisi, panik atak, panik atak testi, panik atak türleri, panik atak tedavisi, Obsesif kompülsif bozukluk, obsesif kompülsif bozukluk testi, obsesif kompülsif bozukluk türleri, obsesif kompülsif bozukluk tedavisi, konuşma bozuklukları tedavisi gibi ve daha bir çok psikiyatrik tedaviler, psikoterapiler ve testler Erdem Ankara Psikiyatri Merkezi'nde uygulanmaktadır.

 Ankara Psikiyatri ve Psikolog Kliniği, 

Ankara Psikiyatri Merkezi Ne İş Yapar?
Ankara psikiyatri merkezleri, servisleri ve klinikleri zihinsel bozukluğu olan hastaları değerlendirir, teşhis eder ve tedavi eder. Buralarda klinik psikiyatristler, psikologlar, terapistler ve diğer sağlık personeli çalışır.

Hastanın durumuna göre ilaç reçete edebilirler, belirledikleri tedavi yöntemlerini uygulayabilir veya hastanın yatılı olarak tedavisi gerekiyorsa hastayı hastaneye yatırabilirler. 

Psikiyatri ve psikolojinin ana branşlarında uzmanlaşmış belirli bir kadro personeli ile çalışırlar. Bir hastalığın teşhis ve tanısında birlikte hareket edebilirler. Günlük veya haftalık olarak hasta durum değerlendirmeleri yapar, izlenilen yol, yöntem ve teknikler açısından ihtiyaç varsa değişikliğe gidilmesine karar verebilirler. 

Erdem Psikiyatri Merkezinin Vizyonu
Erdem Ankara Psikiyatri Merkezi; En iyi ve kaliteli hizmeti sağlamayı amaç edinen, güvenilen, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, sunduğu hizmetlerde örnek gösterilen mükemmeliyet odaklı akademik bir sağlık kurumu olmayı hedeflemektedir.

Psikiyatri merkezleri, servisleri ve klinikleri, akıl hastalığı olan tüm insanlara insani bakım ve etkili tedavi sağlamak için birlikte çalışan psikiyatri kuruluşlarıdır. Modern psikiyatrinin sesi ve vicdanıdır. Vizyonu, erişilebilir, elde edilebilir kaliteli psikiyatrik tanı ve tedaviye sahip bir toplum için çalışmaktır.

Ankara Psikiyatri Kliniğinin Misyonu
Erdem Psikiyatri Merkezinde; Bireylerin yaşama kalitesini artırmak ve halkın ruh sağlığının korunması amacıyla; uluslararası standartları yakalamış, modern bilimin gereklerini yerine getiren, kişiye özel tedavi imkanları sunan, hasta hakları ve etik değerlere saygılı, en iyi ve kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla ihtiyacı olan herkese ulaştırmak misyonuyla hizmetlerine devam etmektir.

Psikiyatri merkezleri, servisleri ve kliniklerinin misyonu;

• Madde kullanım bozuklukları ve aileleri dahil olmak üzere akıl hastalığı olan bireyler için en yüksek kalitede psikiyatrik ve psikolojik tedaviye teşvik etmek

• Psikiyatrik yardımı almaya teşvik etmek

• Psikiyatri mesleğini ilerletmek ve temsil etmek

• Psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlık bulguları olan hastalara mesleki etik değerler içerisinde kalarak en iyi tedaviyi sağlamak

Erdem Psikiyatri Merkezi

Erdem Psikiyatrinin Değerleri
• En iyi klinik uygulama standartları

• Mesleki davranışlarda en yüksek etik standartlar

• Hastalar için önleme, erişim, bakım ve duyarlılık ve ailelerine hoşgörü

• Hasta odaklı tedavi kararları

• Bilimsel olarak belirlenmiş tedavi prensipleri

• Hastaların her türlü kişilik haklarını savunma

• Liderlik

• Yaşam boyu profesyonel öğrenme

• Meslektaş desteği

• Alanda ve kurumda farklı görüşlere ve çoğulculuğa saygı

• Diğer sağlık profesyonellerine saygı

Psikiyatri Merkezini Hedefleri
Akıl hastalığı için psikiyatri hizmetlerini fiilen veya potansiyel olarak kullananların haklarını ve çıkarlarını korumak.

• Psikiyatri hizmetlerine erişimi ve bu hizmetlerin kalitesini arttırmak.

• Psikiyatrik bozuklukların nedenleri, önlenmesi ve tedavisi dahil olmak hastaların tüm yönleriyle ilgili araştırmalarını geliştirmek.

• Psikiyatrik eğitim ve öğretimi geliştirmek.

• Hastaların en uygun şartlarda tedavi olmaları için gereken ortamı hazırlamak.

• Hastaların tedavi istek ve arzularında gereken esnekliği sağlamak.

• Hastaların haklarını bilmek ve korumak. Gerekli tedavileri almaları konusunda hastayı ve aileyi teşvik etmek.

• Ruh sağlığı ve hastalığının tıbbi, psikolojik, sosyo-kültürel ve yasal yönleriyle ilgilenen herkes arasında işbirliğini geliştirmek.

• Hastalara tüm klinik ve servis personeli ile beraber en etkili bakımı sağlamak.

• Hastanın rahatsızlığını tam olarak anlamayı ve algılamayı en üst seviyeye çıkarmak.

• Test edilmiş ve onaylanmış en son teknolojik ürünleri kullanmak.

• Hastaların sosyal hayatlarında damgalanmamaları için etkili servis politikası geliştirmek.

Erdem Psikiyatri Merkezi Ankara

Etik Kurallarımız
Mesleğimizin olmazsa olmazları, etik kuralları, bizim de bir takım kurallarımız olsun diye değil; bilimsel verilere dayanılarak, ince düşünülerek, mesleki deneyimlerden süzülerek oluşturulmuştur. Psikolojinin klinik uygulamalarında uymakla mükellef olduğumuz ilk kural danışana zarar vermemektir. Bütün etik ilkelerin varlık sebebi de bu ilk kuraldır.

• Bir arkadaşınız, akrabanız, bir akrabanızın arkadaşı gibi, önceden tanıdığınız, sizi tanıyan veya herhangi bir şekilde aranızda daha önce ilişki oluşmuş biri psikoloğunuz olamaz!

• Psikoloğunuz klinik ortam ve danışan-terapist ilişkisinin sınırları dışında sizinle görüşemez!

• Sizin bilginiz ve onayınız dışında, psikoloğunuz başka herhangi biriyle sizin hakkınızda konuşamaz; sizin bulunmadığınız bir ortamda, hakkınızda konuşmak isteyenleri dinleyemez!

• Psikoloğunuz sizi herhangi bir duruma, olaya - olguya ikna edemez, yönlendiremez veya adınıza karar veremez!

• Psikoloğunuz sizi eleştiremez, yargılayamaz, ayıplayamaz!

• Psikoterapi hizmetinin verildiği oda içerisine, sizin talebiniz - onayınız olmadan, sizinle veya konuyla ilgili diğer kişiler çağırılamaz!

• Karı-koca, ebeveyn-çocuk, sevgili olan çiftler, kardeşler gibi yakın ilişki içerisinde olan kişiler, aynı terapist tarafından ayrı ayrı psikoterapiye alınamaz!

• Psikoloğunuz sizin gündem olarak ortaya koyduğunuz konuyu çalışma ihtiyacına uymayan konulardan söz edemez, sizinle sohbet edemez, mesleki bilgisi dışında kalan alanlardaki sorunlarda size yardımcı olmaya çalışamaz, sizinle flört edemez!

• Klinik görüşme, karşılıklı onay olmadığı ve bilimsel çalışma amacı dışında olduğu sürece hiçbir şekilde kaydedilemez! Görüşmenin kaydedilmesine rıza gösterilse dahi, klinik ortamda alınan şahsi bilgiler, görüntü veya ses ifşa edilemez, yayınlanamaz!

Ankara Erdem Psikiyatri Merkezi Değerleri yaptığımız her şeyin merkezindedir. Klinik personeli, yöneticiler ve destek personeli olarak kendimizi dürüstlük, merhamet ve saygı, çeşitlilik ve ekip çalışması, mükemmellik ve yenilikçilik konusundaki derin bağlılığımızı yansıtacak şekilde geliştiriyoruz ve bu adımlarla kararlılıkla yürüyoruz.

Sorular ve Cevaplar

Merak ettiğiniz soruları ve cevabı hemen kuruma sorun Kuruma Soru Sorun

Anlaşmalı Kurumlar

Hastaların Erdem Psikiyatri Merkezi İçin Yaptığı Görüşler

Yorum ekleyin ve uzman ile ilgili görüşünüzü iletin