TR Doktor

Gastroenteroloji Cerrahisi Nedir?

Gastroenteroloji Cerrahisi; Gastroenteroloji karaciğer, bağırsak ve mide rahatsızlıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Gastro enterolojie bağırsakları, latincede mideyi ifade eder. Gastroenteroloji uzman doktorları iç hastalıkları eğitimini tamamladıktan sonra daha sonradan da gastroenteroloji bilim dalında da ihtisas yaparlar.

Gastroenteroloji uzmanları bağırsak, karaciğer, yemek borusu, mide, ve pankreas hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel tetkik yöntemlerini kullanırlar.

Gastroenteroloji İlgi Alanları

Gastroenteroloji cerrahisi bölümünde yemek borusu (özefagus) hastalıkları (özefajit,reflü,hiatal herni,kanserler); mide ve duodenum hastalıkları (ülser,gastrit,selim-stromal-malign tümörler); ince ve kalın barsak hastalıkları (ülseratif kolit,crohn hastalığı,tümörler), anüs ve anal kanal problemleri (fissür, fistül, hemoroidal hastalık, inkontinans, prolapsus), karaciğer-pankreas-safra kesesi ve safra yolları hastalıkları genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlarınca değerlendirilip tedavi ediliyor.

Tanı aşamasında radyoloji uzmanlarından da destek alınıyor, gereğinde girişimsel radyolojik işlemler de (biyopsi, drenaj,stent uygulamaları) yapılıyor. Tüm cerrahi girişimler laparoskopik veya açık yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Kanser tanısı konan hastaların takipleri ilgili branşların uzmanlarının oluşturduğu konseyce değerlendirilip, gastroenteroloji cerrahisine ihtiyaç duyulan hastaların ameliyat öncesi veya sonrası onkolojik takip ve tedavileri düzenleniyor.

Gastroenteroloji Cerrahisi İle İlgili Uzmanlar

Tüm Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanları

Gastroenteroloji Cerrahisi Makaleler

Gastroenteroloji Cerrahisi Soruları

Gastroenteroloji Cerrahisi Videoları