TR Doktor

Genetik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Nedir?

Kalıtsal (Genetik) Hastalıkları biliyor musunuz? ​

Genetik hastalıklar, aile bireylerinin birbirlerini genlerle aktardıkları hastalıklardır. Gen bilimindeki gelişmeler sayesinde genetik hastalıkları daha rahat tespit edilmekte ve gerektiğinde genlerden bu hastalıklar ayıklanmaktadır.​

Tek Gen Hastalıkları​

Tek bir gende meydana gelen bozukluk sonucu (mutasyon) ortaya çikan tedavisi hemen hemen imkansız kalıtsal hastalıklar grubudur. Günümüzde toplumda sık görülen Akdeniz Anemisi, hemofili gibi kan hastalıklarının; Kistik Fibrozis,fenilketonüri gibi metabolik hastalıkların; Duchenne Müsküler Distrofi gibi kas hastalıklarının; Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), doğumsal işitme kaybı gibi spesifik hastalıkların taşiyıcı taramaları ve doğumöncesi tanıları yapılabilmektedir..​

Genetik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) İle İlgili Uzmanlar

Tüm Genetik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Uzmanları

Genetik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Makaleler

Genetik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Soruları

Genetik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Videoları