TR Doktor

Hava ve Uzay Hekimliği Nedir?

Hava ve Uzay Hekimliği

öğrenilmesi-uygulanması-yorumlanma sı gerekli asgari beceri ve çalışmalar şunlardır :

. Havacılık terminolojisi, irtifa fizyolojisi, basınç değişimlerinin, akseleratif kuvvetlerin, oksijen yetersizliğinin, üç düzlemdeki hareketlerin, hızın, yerçekimsizi iğin, kıtalararası ve uzay uçuşlarının insan bedeni üzerine etkileri, uçan insanın psikolojik sorunları ile bütün bunlan önleme veya tedavi etme usulleri... öğrenilmiş olmalıdır.

.. Uzmanlık tıp bilim dallarında ve havacılık kurumlarında geçireceği süre boyunca, yetkililerin planlamasına göre her ünitede önce gözlemci, sonra da müsaade edildiği ölçüöe uygulayıcı olarak çalışmalıdır. Havacılık kurumlarında uygulama alanları uçak, uçuş kulesi pilot odaları, uçucu sağlık muayene birimleri, sirnulatörler. uçak bakım atölyeleri, vs. dir. Gerçek uçuşlar eğitini için çok yararlıdır ve mümkün olduğunca kokpitte geçmelidir.

... Fizyolojik Eğitim Merkezi'nde alınacak olan simulatör eğitimleri ile akademik dersler, asisten eğitiminin en önemli bölümüdür. Uzmanlık  , Merkez Başkanının planlaması dahilimde'Hâni cihazlarda bizzat eğitim almalı, sonra da bu eğitimin teorik ve pratiğini uçuculara verebilecek yetkinliği kazanmalıdır. (Bu cihazlar hipobarik ve hiperbarik çember, vertigo cihazı, insan santrifüjü, atlama sandalyesi ve gece görüş laboratuarıdır)

Hava ve Uzay Hekimliği İle İlgili Uzmanlar

Tüm Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanları

Hava ve Uzay Hekimliği Makaleler

Hava ve Uzay Hekimliği Soruları

Hava ve Uzay Hekimliği Videoları