TR Doktor

Histoloji ve Embriyoloji Nedir?

Histoloji ve Embriyoloji uzmanları üniversitelerde öğretim elemanı olarak istihdam edilmenin yanı sıra, yasal düzenlemeler çerçevesinde, üremeye yardımcı teknik laboratuvarlarında, androloji laboratuvarlarında embriyolog olarak görev alabilir. Kök hücre merkezlerinde, hücresel tedavilerde, kordon kanı bankacılığında, biyomühendislik alanında, araştırma ve tedavi amaçlı yapay organların yapılmasında görev üstlenirler, gelişimsel anomaliler ile ilgili olarak klinik tanı ve araştırma düzeyinde danışmanlık yaparlar. 

Histoloji ve Embriyoloji  Anabilim Dalı, döllenmiş bir yumurta hücresinden  embriyonun nasıl  geliştiğine dair bütün aşamaları gelişim anomalileriyle birlikte öğreten bilim dalıdır. Ayrıca organları ,  dokuları , histolojik tabakalarını  ve hücresel içeriklerini mikroskobik olarak , sırasıyla ve doğru biçimde  dünya tıp eğitimi standartlarında   güncellenmiş olarak öğreten bir bilim koludur.

insan vücudunu oluşturan bütün organ, doku  ve histolojik katmanların mikroskobik özellikleri öğretilir. Öğrenciler bütün histolojik tabakaları hücresel özellikleriyle tanıyabilir ve fonksiyonlarıyla bağlantı kurarak  açıklayabilecek  bilgilere sahip olmuş olur. Bilim alanı içerisinde eğitim alan  öğrencilere hücre kültür laboratuvarları bünyesinde kök hücre, kanser kök hücre ve somatik kök hücre  kültürü gibi güncel uygulamalari içerir

Histoloji ve Embriyoloji İle İlgili Uzmanlar

Tüm Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları

Histoloji ve Embriyoloji Soruları

Histoloji ve Embriyoloji Videoları