TR Doktor

İş ve Meslek Hastalıkları (İç Hastalıkları) Nedir?

Meslek hastalıkları, Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza halleridir

  • Meslek hastalıklarının Genel Özellikleri:

—Kendine özgü bir klinik tablo,

—İyi belirlenmiş hastalık etkeni,

—Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu,

—Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi,

—Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının (görülme sıklığı) yüksek olmasıdır.

Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

Yükümlülük Süresi: Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süredir. Yükümlülük süresi devletin sorumluluğunu gösterir.

Maruziyet Süresi: Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir.

Meslek hastalığının oluşumu, etkenle temas başladıktan sonra 1 hafta-  40 yıl arasında oluşabilir.

Çalışanın maruziyet değerlendirmesinde dikkate alınması gereken; Maruziyetin türü, Maruziyetin süresi, Maruziyetin düzeyi.

İş ve Meslek Hastalıkları (İç Hastalıkları) Makaleler

İş ve Meslek Hastalıkları (İç Hastalıkları) Soruları

İş ve Meslek Hastalıkları (İç Hastalıkları) Videoları