TR Doktor

Klinik Nörofizyoloji Nedir?

Klinik nörofizyoloji ; vücutta süregiden biyoelektriki eylemlerin merkezi ve çevresel (periferik) sinir sistemi düzeyinde gözlemlenmesi ve kayıtlanması ile uğraşan bir tıbbi üst uzmanlık alanıdır.  Bu uzmanlık alanının sağladığı hizmetler, hem sinir sistemi hastalıklarının tanısında hem de göz, üroloji, KBB, ortopedi, göğüs hastalıkları, çocuk sağlığı ve beyin cerrahisi  gibi birçok farklı tıp dalını da ilgilendiren tanısal yöntemlerin kullanımını  mümkün kılmaktadır. 

Klinik nörofizyolojik yöntemler basit laboratuvar incelemelerinin ötesindedir ve klinik nöroloji disiplininin bir uzantısı şeklinde kabul edilmektedir. Bu teknikler beyin, omurilik, çevresel sinirler, kaslar, göz, kulak, cinsel işlevler ve deriden elde edilebilen biyoelektriki potansiyellerin kayıtlanması ve yorumlanmasına dayanır.  Elde edilen veriler; kayıtlama yeri, şekli ve zaman dağılımı (chronobiology) gibi değişkenlerin dikkate alınması ile; hasar tipinin yeri, doğası ve yayılımı gibi özellikler konusunda bir saptama yapılabilmesini sağlar. Klinik nörofizyoloji, tedaviden çok “tanı”  üzerine yoğunlaşmış bir bilim dalıdır. Angloamerikan ülkelerinde nörolojinin bir üst uzmanlık alanı iken, kıta Avrupası ülkelerinde bağımsız bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde nörolojinin bir üst uzmanlık alanı olarak tescil edilmiştir.

Klinik Nörofizyoloji İle İlgili Uzmanlar

Tüm Klinik Nörofizyoloji Uzmanları

Klinik Nörofizyoloji Makaleler

Klinik Nörofizyoloji Soruları

Klinik Nörofizyoloji Videoları