TR Doktor

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Trdoktor.Com sitesi üyesi olmak ve sitenin sağladığı sağlık hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumluluk ve kural maddeleri belirtilmiş olup; okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer trdoktor.com kural ve koşullarını kabul etmiyorsanız trdoktor.com sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.

1- TARAFLAR ve TANIMLAR

 

WebSite

:

www.trdoktor.com,

Kullanıcı

:

Siteyi ziyaret eden üye olmayan kişileri,

 

Standart Üye

:

Kullanıcı sözleşmesini kabul eden kişileri,

VIP Üye

:

WebSitenin sunduğu bazı özelliklerine ücret ödeyen kişileri ve kurumları.

 

Uzman

:

Doktor (tıp hekimi) ya da branş uzmanlığı sıfatına sahip olduğunu beyan eden ve belgeleyen kişileri ifade eder.

Kurum

:

Hastane, Klinik, Sağlık Kabini, Özel Muayenehane, Danışmanlık Merkezi, Tıp Merkezi                                kurumları ifade eder.

Hasta

:

 Website üzeride rahatsızlığı ile ilgili bilgilenmek veya ilgili uzman ve kurumdan randevu alma işlemi yapan tüm üyeleri ifade eder.

 

İşbu sözleşme, WebSite’nin işleteni Sinerji Danışmanlık ile kullanıcı sözleşmesini kabul eden Üye arasında elektronik ortamda onaylanmıştır.

 

2- WEBSİTE’NİN HİZMETLERİ VE SORUMLULUK HALLERİ

WEBSİTE;

2.1- Üyelerin WebSite’ye Standart Üye ve VIP Uzmanlardan Uzmanlık Alanlarıyla İlgili genel sağlık bilgilendirmesi amacı ve İlgili VIP Üye Uzmanların Belirlemiş Olduğu Randevu Sisteminden Randevu Alma amacı ile kurulmuş olup tedavi ve teşhis amacı taşımaz

2.2- Website’de üzerindeki sağlık konuları sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle Website üzerindeki bilgilerle veya uzman tavsiyeleri teşhis veya tedavi olarak değerlendirilmeyeceği gibi standart olarak yüz yüze yapılan hasta doktor muayenesinin yerini almaz.

2.3- Website’de VIP Üye Olan Uzman ve Kurumlar Randevu Sistemleri İle Diğer Kullanıcı ve Üyelere Bu Hizmeti Sunabilirler. Randevu Sisteminde Tarih ve Saatlerin Belirlenmesi ve Diğer Randevu İşlemleri Website tarafından belirlenen kurallar ve politikalar çerçevesinde işlem yaparlar.

2.4- WebSite’de yer alan hizmetlerin tamamından istifade edebilmek için trdoktor.com üyesi olmalısınız.

2.5- WebSite’ye Her Kullanıcı Uzman ve Kurum Olduğu Halde Uzmanlık Yetkisi ve Kurumu Yönetme Yetkisi Almak İçin Standart Üye Profiline Üye Olmalıdırlar.

2.6- Uzmanlar Website’de uzman yetkilerine sahip olmak için website tarafından istenen evrak ve belgeler temin etmeleri ve doğruluğu website tarafından onaylandıktan sonra İlgili alanla Uzmanlık yetki sayfa kullanımı sağlanır.

2.7- Kurum Yöneticisi Website’de kurum yönetim yetkilerine sahip olmak için website tarafından istenen evrak ve belgeler temin etmeleri ve doğruluğu website tarafından onaylandıktan sonra Kurum yönetim yetki sayfa kullanımı sağlanır.

2.8- Uzmanlara ve kurumlara soru sormak, yorum yapmak, cevaplarınızı görmek, doktor takip etmek, beğeni yapmak, randevu almak, muayene ve reçete detaylarınızı görmek için üyelik şarttır.

2.9- WebSite, Sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar. İşbu hüküm VIP Üyelere tanınan hakların kısıtlanması anlamı taşımaz.

2.10- Uzman’ların kendilerine veya alanlarına yönelik cevaplamış oldukları sorular sadece bilgilendirme amaçlı olup öneri niteliğindedir. Bu cevaplar herhangi bir tedavi ve teşhis anlamı taşımaz. Birebir muayene ve tedavi süreci olmadığı için tedavinin durdurulması veya değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez.

2.11- WebSite, Üye Olan Uzmanların ve Kurumların vermiş olduğu cevapların, görüşlerin doğruluğunu teyit etmez içeriğini denetlemez. Uzmanların ve Kurumların vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile trdoktor.com sorumlu tutulamaz.

2.12- WebSite’de yazılan mesajlardan tamamen yazan üye sorumludur.Şahısların yazdıkları yazılardan dolayı trdoktor.com hiçbir sorumluluk kabul etmez. Trdoktor.com gerekli gördüğü takdirde her türlü üye mesajı, yazı ve içeriğinde değişiklik yapma ve yayından kaldırma hakkına sahiptir.

2.13- Website üye olan uzmanlar Diğer Standart Hasta Üyelik Sınıfındaki üyelerden herhangi bir isim altında ücret bedel talep edemez. Website Uzmanlar ve Kurumlar için site içerisinde faaliyette bulunacaklarını teminat etmez. Website’de Üye olan Uzman ve Kurumlar Üyelik statülerine Göre Web Sitenin Belirlemiş Olduğu İzinler Çerçevesinde Makale Ekleme, Video Ekleme, Fotograf Ekleme vb faaliyetleri tamamen karşılıksız olarak yani herhangi bir ücret beklemeksizin yapar. Bu belirlenen izinler dahilindeki hizmet sunumları tamamen uzman ve kurum üyelere bağlıdır. Website bu hizmet sunumundan sorumlu değildir.

2.14- Website, Üye’lerin üyelik statülerine bakmaksızın birbirleri ya da uzmanlar ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, ahlak dışı davranışlar vb. durumlarda Üye’lerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, Üye’lik statüsünü iptal edebilir.

2.15- Website, Mevcut hizmetlerinin teknik bakım, yenileme ve diğer nedenlerden dolayı üyelere haber vermeksizin makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

2.16- Website, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar ekleyeblir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Üye iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

2. 17- Trdoktor.Com, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir. Trdoktor.Com Randevu Takvimi ve Hasta Takip Modülü Hizmeti Sunmak Amacı Taşımaktadır. Hiçbir Sağlık Hizmet Sağlayıcısını Tavsiye Etmemektedir. Trdoktor.com Website üzerinde yer alan yazılar, paylaşımlar, soru cevaplar ve yorumlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır. Sitede ve sayfalarda yer alan yorumlar, ilgili doktor, uzman ve kurumun doğrudan veya dolaylı etkisi olmadan, ziyaretçiler tarafından kendi istekleri doğrultusunda yazılır ve editör onayından sonra yayınlanır.

 

3- ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ

3.1- Üye, Website’nin bilgilendirme amacı ile faaliyette bulunduğunu ve teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını, Uzman’ın vermiş olduğu cevaplar, görüşler ve bilgilerden Website’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

3.2- Üye, WebSite üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Üye, Website’nin kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, küfür, ahlaki örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

3.3- Üye, WebSite’den sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, WebSite içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

3.4- Üye, Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.5- Üye, kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Üye’lerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Website’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.6- Üye, WebSite’ye erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup WebSite hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı WebSite’yi sorumlu tutamaz.

3.7- Üye, WebSite tarafından çekilen kendisi ile ilgili videolar ve görsellerle ilgili tüm haklarından feragat ettiklerini ve bu hakları TrDoktor.Com’a devrettiklerini, bu hususlarla ilgili olarak hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

 

4.FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

4.1- WebSite içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi WebSite olup, Üye sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir. Uzman ve Kurum’lar tarafından yüklenen makaleler, videolar vb. materyallerin eser sahibi Uzman olup, WebSite işbu materyallerinin WebSite’de yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir.

4.2- İşbu durum Üye’nin Uzman ve Kurum’lara ait eserleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkı vermez. Üye her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, Çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.

4.3- İşbu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında WebSite üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesaplarıdır.

 

5. MÜCBİR NEDENLER

5.1- İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, WebSite’nin hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

 

6. KİŞİSEL BİLGİLER ve GİZLİLİK

6.1- Üyelik sırasında verilen tc kimlik no, telefon numarası, e-posta, adres, isim, soy isim ve vb. içerikler kişisel bilgilerinizi oluşturur. Website hiçbir zaman bu bilgileri diğer Üye’ler ile paylaşmaz.

6.2- WebSite vermiş olduğu hizmetin niteliği gereği Uzman ya da Kurum’ların kişisel bilgilerinize erişimine izin verebilir. WebSite, Uzman ya da Kurum’lar vasıtası ile ya da diğer İş ortakları aracılığı ile size tanıtım maillerini gönderebilir, sms atabilir veya tanıtım broşürleri gönderebilir.

6.3- WebSite içerisinde Uzman ya da Kurum ile yapılan görüşmeler İşbu hükümlerin dışında olup hiçbir zaman site içerisinde sorulan özel sorular ve kişiye özel cevaplar üye bilgileri ile yayınlanmaz, paylaşılmaz. WebSite sadece bu bilgileri istatiksel veri toplama amacı ile tasnif edebilir, anonim olarak yayınlayabilir.

 

7. ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

7.1- Üye dilediği zaman WebSite‘de bulunan üyeliğini sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile Üyelik iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.

7.2- WebSite, Üye’nin İşbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde Üye’liğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve Üye’nin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.

 

8. UYUŞMAZLIKLAR

8.1- WebSite ve Üye arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde Gaziantep Sulh Mahkemelerinin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.