TR Doktor
Omurga Tümörü Belirtileri Omurga Tümörü Tedavi Yöntemleri

Omurga tümörleri , belirtileri ve tedavi yöntemleri

Yazar: Op. Dr. Hakan BAHÇECİBeyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Hakan BAHÇECİ

Medical Park Tarsus Hastanesi

 

Omurga tümörleri

 

Omurga tümörlerini (spinal tümör) “Omurga ve omuriliği oluşturan kemik, bağ, eklem ve sinirlerde görülen kitleler” olarak tanımlayabiliriz. Omurga tümörleri tüm vücudu etkiledi zaman cerrahi müdahale tek seçenek olur.

Omurga tümörleri, omurga ve omuriliği oluşturan, kemik, sinir veya yumuşak doku gibi kısımlarda oluşan tümörlerdir. Bu tümörler omurganın boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu gibi bölgelerine yerleşebilirler. Tümörlerin kanağı iki türlü olabilir. Bunlardan birincisi omurga ve omuriliğin yapısını oluşturan hücrelerden kayankalann tümörlerdir. İkincisi ise vücudun diğer taraflarında gelişen tümörlerin (meme, prostat v.s.) sıçraması ile omurgada gelişen tümörlerdir ve primer tümörler olarak adlandırılırlar.

 

Belirtileri nelerdir?

Tümör hücreleri omurga veya omuriliğe yerleştiklerinde buradaki yapıları hızla tahrip eder. Omurga tümörleri boyunda ve belde hissedilen yaygın ağrılarda belirti verir. Ağrı, özellikle gece ortaya çıkar ve fiziksel aktiviteyle artar. Kol ve bacaklarda, göğüs bölgesinde uyuşma, el kol ve bacaklarda kuvvet kaybı ve yürümede güçlük gibi bulgular da spinal tümörlerin diğer belirtileridir.

 

Nasıl tanı konur?

Omurga tümörlerinde tanı koyma süreci hikaye ve fizik muayeneyle başlar. Hastalarda daha önce geçirilmiş veya tedavi altında olan bir kanser hikayesi olabilir. Direkt grafi, BT ve MR gibi görüntüleme tetkikleri istenebilir. Görüntüleme yöntemleri ile tümör tespit edilmişse tipini ve kaynağını öğrenmek için biyopsi yapılması, bundan sonraki basamak olacaktır. Biyopsi ile tümörün kaynağı ve tipi ortaya konabilirse tedavi süreci de kolaylaşacaktır.

 

Cerrahi müdahale nasıl yapılır?

Omurga tümörlerinin cerrahi tedavisi, tümörün kısmen ya da tamamen çıkarılmasıdır. Bu konuda kararı cerrah verir. Tümörün tipi, yayılımı, kötü-iyi huylu olması, kemoterapi ve radyoterapiye hassas olup olmaması, nörolojik risk oranı ve beklenen yaşam süresi, omurga tümörlerine cerrahi müdahale sırasında göz önünde bulundurulur. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda tümörün ya tamamı ya da bir kısmı alınır. Bazı iyi huylu tümörlerde sadece tümörün olduğu kısım kazınarak çıkarılır ve kalan boşluk kemik veya kemik çimentosu ile doldurulur. Kötü huylu tümörlerde ise tümörlü doku geniş olarak çıkartılıp, omurgaya metalik fiksasyon-enstrümentasyon uygulanır. Ayrıca tümörle birlikte çıkartılan omurganın ön kısmına içi kemik ile doldurulmuş metal kafes konur.

 

Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri

Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri gözlem, kemoterapi ve radyasyon tedavileridir. Ciddi semptomlara neden olmayan ve agresif yayılımı olmayan iyi huylu tümörler sık aralıklarla çekilecek görüntüleme yöntemleri (genellikle MR) ile takip edilebilir. Ayrıca kötü huylu omurga primer tümörleri veya metastazları kemoterapi veya radyoterapiye hassas olabilir. Bu tip tümörlerde de kemoterapi veya radyoterapi ilk seçilecek tedavi yöntemleri olabilir.Op. Dr. Hakan BAHÇECİ İsimli Yazarın Diğer Yazıları