TR Doktor
Yin ve Yang Kavramı Akupunktur Akupunktur Nedir

Yin ve Yang kavramı

Yazar: Dr. Hatice KÖSECİK

Akupunktur ülkemizde artık çok daha iyi bilinen, en azından reddedilmeyen, tedavideki etkinliği göz ardı edilmeyen bir metot olarak kabul ediliyor. Türkçeye iğnelemek olarak da tercüme edilebilir. Akupunktur işitenlerde hep esrarlı, biraz inanılmaz ama çekici gelmiştir.

5000 yıllık mazisi düşünülünce onun bir geçmiş bilimi olduğu da söylenebilir. Evet geçmiş bilimidir. Zira çok eski zamanlarda bu kadar noktanın, bu kadar meridyenin ve prensiplerin ortaya çıkması bizlere geçmişte büyük bir medeniyetin var olduğunu düşündürmektedir.

Hayret verici mükemmellikte ki bu sistem için, tıpkı mühendislikteki Mısır piramitlerinin yeri neyse akupunktur da tıpta böylesi bir yere sahiptir diyebiliriz. Ve artık etkisinin giderek daha fark edilir hale geldiği aşikardır. Yani akupunktur eşittir sadece zayıflama değil eşittir ağrı tedavisidir, eşittir hormonal dengeyi sağlama tedavisidir, eşittir bağışıklık sistemini arttırma işlemidir. Yani kısaca akupunkturun merkezi kavramının,  vücudun kendi kendini iyileştirmesidir diyebiliriz.

Nasıl ki ciltteki bir kesi dışarıdan bir müdahale olmadan vücut tarafından tamir edilir, iyileştirilir. Bu tabii bir seyirdir, aynen doğan bir çocuğun büyümesi, çocukluk, ergenlik, olgunluk devrelerinden geçip nihai sona gitmesine benzer.

Tabii seyir engellenecek olursa yani ciltteki kesi mikrop kaparsa iyileşme olmayabilir. Ve doğan çocuğun da hormonal bir bozukluğu olursa bebek halindeyken bile birdenbire sakalı bıyığı çıkıp, yedi sekiz yaşına gelmeden ölebilir.

Demem o ki canlı, canlılığını belirli bir denge içinde yürütür. İşte bu dengeyi tanımlamak için akupunktur Yin ve Yang kavramlarını kullanır. Ve der ki, eğer Yin ve Yang denge halinde iseler canlının sağlığı yerindedir. Sorun yoktur. Bu iki kavram orijinalini dağların gölgeli ve güneşli bölgelerinin tanımlanmasından almışlardır. Dağların gölgeli bölgelerine Yin, güneşli bölgelerine Yang denilmiştir. Toprak Yin iken hava Yang'dır. Kadın Yin iken erkek Yang'dır. İçeride Yin dışarıda Yang, hassas nazik ön tarafımızda Yin daha koruyucu arka tarafımızda Yang vardır. Fakat hepsi de birbirine bağımlıdır, iç içe geçmiş gibi. Baş Yang, bacaklar Yin'dir. Anlaşılacağı üzere, Yin saf olarak Yin değildir içinde Yang taşır. Yang da içinde Yin taşır. Tıpkı mıknatısın kutupları gibi, her N de biraz S, her S de biraz N vardır.

Bütün kainattaki Yin ve Yang birleşimi Tao'yu oluştururlar. Aslında Tao'dan yani teklikten ikiliğini oluştuğunu söylemek daha doğru olur. Eski Çinlilere göre, Tao bütün şeylerin anası, bütün hareket ve etkilerin başlatıcı kuvveti olan şekilsiz isimsiz bir varlıktır. Ve onlar Tao ya kendilerini uzun ve sağlıklı yaşatması için yalvarırlardı. Tao'nun isteği doğrultusunda yaşamanın, tabii kanunlara göre yaşamak ve o kanunlara adapte olmak manasına geldiğini kabul ederlerdi.

İşte akupunktur iğneleri ile Çi denilen bir yaşam enerjisine ulaşılır. Şöyle ki, basitçe anlatmak istersek, Tao bir potansiyel enerjidir. Yin ve yang iki zıt elektrikli kutup olsun. Qi( Çi) de bu devreden geçen akım olsun. Yin negatifi, Yang da pozitifi temsil etsin.

Qi'nin esas olarak iki çeşidi vardır. Biri doğuştan kazanılan Qi, diğeri de besinlerden, dışarıdan, havadan alınan Qi. Ve bu iki Qi nin birleşmesinden canlılıkta süreklilik oluşur. Ve sonra da bir sürü Qi lerden bahsedilir. İşte bunlar da organlarda depolanıp onların fonksiyonlarını yerine getirir.

İlk bakışta karmaşık gibi görünse de, içine girince akupunkturun insan vücudunu bir makine olarak görmediğini anlarsınız. Akupunktur, vücudu ruh ile beraber düşünür ve öyle de tedavi etmeye çalışır. Düzeni ona göre koyar. Öyle ki eğer böbrekleriniz ile ilgili bir sıkıntınız varsa korkuya açık, dalağınızla ilgili bir sıkıntınız varsa hep kötü şeyler olacakmış gibi düşünen kaygılı bir yapınız var demektir. İşte bu ip uçlarını birleştiren akupunktur yapan hekim, tedavi esnasında hem organ hem de o organın hastalanmasıyla ortaya çıkan psikolojik sorunu çözümlemeye çalışır.

Akupunktur bu haliyle mevcut tıbbın rakibi değil tamamlayıcısıdır.

Esen kalın...

Dr. Hatice KÖSECİK İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.