TR Doktor

Nöroradyoloji Nedir?

Nöroradyoloji, radyolojinin bir yan dalı olup beyin – omurilik ve baş – boyun bölgesi hastalıklarına görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanı konulmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Radyoloji kapsamındaki tüm görüntüleme yöntemleri (direkt grafi, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, bilgisayarlı tomografik anjiografi, manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonans spektroskopi, fonksiyonel manyetik rezonans, manyetik rezonans görüntüleme anjiografisi ve kateter anjiografi yöntemleri) bu amaçla kullanılabilir.

Görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılan her türlü tedavi işlemi girişimsel radyoloji kapsamında değerlendirilebiliyor. Baş boyun bölgesi ve beyinin hatta omuriliğin damar problemlerinin tedavisinde kullanılan girişimsel nöroradyoloji, anjiyografi yöntemiyle yapılıyor.

Kasıktan girilerek damarın içinden beyine kadar gidip beyinin en uç noktada bulunan damarlarındaki problemlerin tedavisi çoğu kez bu yöntemle yapılıyor.

Girişimsel radyoloji nedir? Ne ile ilgilenir?
Pek çok şeyle ilgileniyor girişimsel radyoloji daha doğrusu görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılan her türlü tedavi işlemi girişimsel radyoloji kapsamında değerlendirilebilir.

Nöroradyoloji Makaleler

Nöroradyoloji Soruları

Nöroradyoloji Videoları