TR Doktor

Perinatoloji - Riskli Gebelikler Nedir?

Perinatoloji , risk faktörleri olan ve gebelik planlaması yapan anne adayları ile gebelik sürecinde ve perinatal dönem dediğimiz doğum öncesi ve doğumdan sonraki ilk dört haftalık dönemi de kapsayan süreçte anne ile fetusun (anne karnındaki bebek) sağlık durumuyla ilgilenen, risk taşıyan hastalara yapılacak yaklaşımı disipline eden ve tedavi sunan bir bilim dalıdır. Yüksek Riskli Gebelik veya Maternal Fetal Tıp olarak da adlandırılmaktadır. Tıpta en hızlı gelişen bilim dallarından biri olan Perinatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalının Jinekolojik Onkolojiile birlikte bir yan dalıdır.

Perinatoloji dediğimiz gebelik ve doğum bilimi gebe kadınların ve bebeklerinin sağlığını düzeltmek, fetal anormalliklerin erken teşhisi, kromozomal anormalliklerin taranması, düşüklerin ve ölü doğumların engellenmesi, erken doğumun önceden anlaşılıp önlenebilmesi, çoğul gebeliklerde oluşabilecek problemlerin teşhisi ve gebeliklerin takibini yönetebilmek için çok önemlidir.    

 • Verilen Hizmetler Nelerdir?          

Perinatoloji Merkezinin (Yüksek Riskli Gebelik Merkezi) verdiği sağlık hizmetlerinin en önemlileri şunlardır;

 • Erken gebelik ultrasonu,
 • 11-14 hafta ense kalınlığı tarama testi,
 • İkinci düzey ultrason, fetal anomali taraması
 • Fetal anormalliklerin veya fetal anomali şüphesinin  değerlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Riskli gebelik yönetimi,
 • Obstetrik Renkli Doppler ultrason, fetal büyüme ve fetal iyilik halinin değerlendirilmesi,
 • Çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi,
 • Amniosentez,
 • Koryon villüs örneklemesi,
 • Kordosentez (fetal kan örneklemesi) ve fetal redüksiyon.
 • Perinatoloji Maternal Hastalıklar Polikliniği ( Gebeliğe eşlik eden ek hastalığınız varsa Örneğin; diyabet, hipertansiyon, tiroid hastalıkları vb. ek hastalıklar)

Perinatoloji - Riskli Gebelikler İle İlgili Uzmanlar

Tüm Perinatoloji - Riskli Gebelikler Uzmanları

Perinatoloji - Riskli Gebelikler Makaleler

Perinatoloji - Riskli Gebelikler Soruları

Perinatoloji - Riskli Gebelikler Videoları