TR Doktor

Spor Hekimliği Nedir?

Spor hekimliği dünya Spor Hekimliği  , egzersiz, antrenman ve sporun -ayrıca hareket eksikliğinin (sedanter yaşamın)- sağlıklı ve hastalıklı bireyler üzerindeki etkilerini inceleyen, tanı, önlem, tedavi ve rehabilitasyon konularında harekete katılan her yaştaki ve cinsteki bireylere yardımcı olacak çalışmalar üreten teorik ve uygulamalı bir tıp dalı olarak ifade edilmektedir. Yaşam kalitesini arttırmak için egzersiz ve spora katılımı özendirmek ve katılım sırasında ortaya çıkan sorunları en kısa zamanda çözümleyerek aktiviteye geri dönüşü sağlamak spor hekimliğinin temel uğraşısıdır. Bu tanılardan da anlaşılacağı gibi asıl anlamda spor hekimliğinin sadece yaralanmaların tedavisi ile değil aynı zamanda egzersiz ve spor performansının değişik yanları ile de ilgili olduğunu görmek mümkündür. Günümüzde egzersiz ve sporun insan sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak, sorunların teşhis ve tedavilerini, sporcu performansının tıbbi yönlerini klinik ve araştırmalar çerçevesinde ele almak için pek çok disiplin ortaklaşa bir işbirliği içindedir. Bunlar arasında beden eğitimi uzmanı, spor psikoloğu, spor fizyoterapisti, beslenme uzmanı ve spor hekimi vardır.

Spor hekimliğinde Neler Yapılır ;

a) Spora katılım öncesi sağlık muayenesi ile bireylerin egzersize uygunluğunu değerlendirmek;
b) Bireysel ve dolayısıyla toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde egzersize katılımla ilgili araştırma yapmak ve eğitici rol oynamak;
c) Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için egzersiz reçetesi oluşturmak ve bunu uygulatmak;
d) Spora katılımla ortaya çıkan akut veya kronik sağlık sorunları veya yaralanmaların muayene, ölçme ve değerlendirmesini yapmak, tanısını koymak ve medikal ve sportif rehabilitasyon tedavilerini planlamak, gerektiğinde ilgili uzmanlık dallarına yönlendirmek;
e) Saha hekimi olarak spor alanlarında ilk yardım uygulamaları yapmak;
f) Spor kulüplerinde takım hekimliği uygulamaları yapmak;
g) Her türlü dopingle mücadele çalışmalarına katılmak;
h) Tedavisinde egzersizin yararlı olduğu diabet, astım, obezite, hipertansiyon, değişik psikiyatrik sorunlar (depresyon, uyku sorunları …) gibi değişik hastalıklarda egzersiz reçetelerinin hazırlanması ve egzersizin etkilerinin takibini yapmak.

Spor Hekimliği Soruları

Sakatlık

Hocam iyi akşamlar ben atletizm branşı ile ugrasiyorum sağ dizimin dış yan bağı antrenman esnasında ağrı yapıyor koronadan dolayı hastaneye gidemiyorum bı öneriniz var mı ?

Adele problemi

Hocam selamlar: Milli sporcuyum, koşu esnasında arka baldırımda ufak kasılmalar oluyor, zorlayımca ağrı yapıyor. Ne yapmalıyım? Teşekkürler

Spor Hekimliği Videoları