TR Doktor

Tıbbi Patoloji Nedir?

Tıbbi Patoloji , yalnızca yataklı tedavi kurumlarında (hastanelerde) hizmet veren bir tıp dalıdır. Tıp ile doğrudan ilgisi olmayanlar, genellikle böyle bir dalın varlığından bile habersizdir. Oysa patoloji, tıp eğitiminde çok önemli yeri ve ağırlığı olan bir daldır. Çoğu hasta, patoloji sözcüğünü ilk kez doktorlarından duyar. Bu da, röntgen çektirmek ve kan vermek gibi bir “tetkik”tir. Patoloji, bir de artık çok nadir olarak yapılan “tıbbi otopsi”den sorumludur.
Genel olarak kanser ve tümör  tanısı için  yapılmakta olan tahliller olup aynı zamanda enfeksiyon ve bazı iyi huylu hastalıkların tanısında da kullanılmaktadırlar. 
Patoloji tahlilleri ameliyat veya cerrahi girişim sonrası vücuttan çıkarılan kitle, parça, sürüntü gibi örneklerden yapılmaktadır.

Patoloji tarafından incelenecek örnekler asıl olarak iki grupta değerlendirilir:

Vücuttan küçük veya büyük bir ameliyat ile çıkartılan dokular/organlar;
Vücuttan iğne ile alınan hücreler, kendiliğinden dökülen hücreler veya vücut sıvıları. (Bunların en yaygın olanı “servikovaginal yayma“dır).
Yukarıdaki yollardan biriyle alınan doku/organ/hücre topluluğu/sıvılar “örnek” olarak adlandırılır. Örneklerin ilk grubu için “Biyopsi Raporu”, ikincisi için “Sitoloji Raporu” düzenlenir.

En YaygınPatoloji Testleri

*Smear
*Biyopsi

SERVİKOVAJİNAL SMEAR (Pap smear) : Klasik  Yayma Metodu, Sıvı  Bazlı ( Liqui-prep ) Yöntem

Pap smear rahimağzı ( serviks ) kanserinden korunmak için geliştirilmiş bir tarama testidir. Kadın Hastalıkları uzmanı tarafından serviksten ( rahimağzı)  alınan materyalin bir lam ( mikroskop camı ) üzerine sürülerek tespit edilip Patoloji laboratuarında incelenmesi ile gerçekleşir.

Patoloji laboratuarında yapılan inceleme sonucu oluşan rapor  smear’ i alan merkeze ve doktorunuza ulaştırılır. 

VÜCUT SIVILARI, SEKRESYONLAR :

Pleura, Batın , Balgam, İdrar, vb.

BRUSH ( Fırça ile ):

Bronkial, BAL, Endoservikal, vb.

İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ :

Meme, Tiroid, Lenf nodülü, endoskopik, diğre kitlesel patolojiler, vb.

Tıbbi Patoloji Makaleler

Tıbbi Patoloji Soruları

Tıbbi Patoloji Videoları