TR Doktor

Veteriner Nedir?

Veteriner hekim, veteriner tıp uygulamalarını uzmanlıkla yapan ve insan olmayan hayvanların üremelerinin engellenmesi veya arttırılmasına, beslenmelerine, hastalıklarına, rahatsızlıklarına ve yaralanmalarına uzmanlıkla müdahale eden, koruyucu hekimlik uygulamalarıyla hastalıkları ve bozuklukları  daha oluşmadan önleyen, hayvan hastalıklarının ve parazitlerin kontrol altına alınması için araştırmalar ve uygulamalar yapan, yaptığı çalışmalarla insan sağlığına da hizmet eden bir tıp mensubu. Veteriner fakültesinden mezun olarak ve ülkelere göre değişen şartları yerine getirerek unvan alırlar.

Veteriner hekimlerin çoğu klinik ortamlarda çalışırlar, hayvanları doğrudan tedavi ederler. Bu hekimler her türlü hayvanın tedavi edilmesiyle ilgili genel uygulamalarda da bulunabildikleri gibi; hayvanların bir grubu üzerinde (refakatçi hayvanlar veya pet hayvanları, çiftlik hayvanları, hayvanat bahçesi hayvanları, tek tırnaklılar, vahşi yaşam hayvanları); ya da veteriner tıbbın bir dalında (cerrahi, dermatoloji ya da iç hastalıkları) uzmanlaşabilirler. Diğer sağlık profesyonelleri gibi, hastalaırıyla ve hasta sahipleriyle etik prosedürler çerçevesinde ilgilenirler. Meslek içinde güncel tartışmalar; örneğin kedilerin tırnak ve kuyruklarının kesilmesi, köpeklerin kulaklarının kırpılması ve sesizleştirme uygulamaları gibi davranışsal sorunlar için tamamen kozmetik veya gereksiz olduğuna inanılan bazı prosedürler etik sayılmayabilir.

Uygulamalarda odak noktaları 
Veteriner hekimler ve uygulamaları belli alanlarda uzmanlaşmış olabilir. Uzmanlık alanlarında odak noktaları şunlardır:

Ekzotik hayvan veteriner hekimi - genellikle sürüngenler olmak üzere,  Papağan ve Kakadu gibi ekzotik kuşlar, ve  Feret, Ada tavşanı, Çinçilla gibi küçük memeliler.
Koruyucu tıp - hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre bilimleri arasındaki ilişki hakkında çalışmalar.
Küçük hayvan hekimleri - Genellikle köpekler, kediler olmak üzere hamsterlar ve gerbiller gibi diğer  refakatçi hayvanlar/pet hayvanları. Bazı hekimler sadece köpek veya sadece kediler ile ilgili uzmanlaşmışlardır.
Laboratuvar hayvanları hekimleri - Bazı veteriner hekimler bir üniversite veya sanayi laboratuvarında çalışır ve herhangi bir türdeki laboratuvar hayvanlarının bakımı ve tedavisinden sorumludurlar. Sorumlulukları sadece hayvanlar üzerinde deney yapılması değil aynı zamanda hayvanlara ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde davranılmasını sağlamaktır.

Ambulans görevleri için.
Büyük hayvan hekimleri - Veteriner hekimleri genelde bu alanda yoğunlaşmıştırlar, çiftlik hayvanları, at ırkları ve büyük sürüngenler.
At hekimliği - Bazı veteriner hekimler at hekimliği alanında uzmanlaşmışlardır. Atların anatomileri, fizyolojileri, patolojileri, farmakolojileri, ve yetiştiriçiliği diğer evcil hayvanlara göre farklılık gösterir. Mezuniyet öncesinde öğrencilerin at hekimliğine ilgisi olsa bile, uzmanlıkta geliştirilebilen bir daldır..
Gıda üretimine yönelik hekimlik - bazı hekimler sadece va ya birincil olarak gıda üretimine yönelik çalışma yürütürler (et, süt,yumurta gibi). Çiftlik hekimliği yapan bazı hekimler koyun, keçi, sığır veya domuzlara yönelik; sürü yönetimi, genetik ıslah, beslenme, üreme, hayvan refahı ve bazı cerrahi operasyonlar gibi konularda yoğunlaşırlar. Süt üretimi alanında çalışan hekimler süt hayvanlarına yoğunlaşır. Kanatlı hekimliği uygulamasında kümes sürülerinin sağlığı üzerinde durulur; Bu alan genellikle kuşların patolojisi, epidemiyolojisi ve beslenmesini içeren kapsamlı bir eğitim gerektirir. Veteriner hekim, tek tek hayvanları ve genel olarak da sürüyü gözlemler.
Gıda güvenliği uygulamaları - Veteriner hekimler hem gıda endüstrisinde hem de devlet kurumlarında, gıda kaynaklı hastalıkların engellenmesi için uygulayışı izlerler, tavsiyelerde ve yaptırımlarda bulunurlar. Gıdaların üretiminin yanı sıra gıdaların işlenmesi ve depolanmasını da kontrol ederler.
Vahşi yaşam hekimliği - Veteriner hekimlikte nispeten yeni bir alandır, vahşi yaşama odaklanmıştır. Vahşi yaşam veteriner hekimleri petrol sızıntıları gibi afetlerde gerek duyulduğunda deniz samuru, yunuslar ya da balinaların tedavisi için zoologlar, koruyucu tıp uzmanları ile birlikte çalışırlar.
Su yaşamı hekimliği - Çoğunlukla  su ürünleri yetiştiriciliğinde veteriner sağlık hizmetleri (somon, sazan ve diğer türler) olmak üzere sucul memelilerin bakımı ve tedavisiyle de ilgilenen bir alandır. Bazı ülkelerde bu yetiştiricilik alanının ekonomik getirisi yüksektir ve bu ülkelerde veteriner hekimliğin önemli bir parçasıdır (Norveç ve Şili gibi). Denize kıyısı olmayan veya su ürünleri yetiştiriciliğle ilgilenmeyen ülkelerde ise bu alan küçüktür veya hiç yoktur.

Veteriner Makaleler

Veteriner Soruları

Veteriner Videoları