TR Doktor

Vibrasyon (Bosco Sistem) Nedir?

Vibrasyon osilatuar hareketlerle karakterize bir mekanik uyarıdır. Vibrasyonun
yoğunluğunu belirleyen biyomekanik parametreler, onun amplitüdü, frekansı ve
gücüdür. Osilatuar hareketin uzunluğu onun amplitüdünü (bir hareketten diğerine
kadar olan ve milimetre cinsinden ifade edilen mesafe), hareketin belli zaman dilimi
içinde tekrarlanma sayısı frekansını (Hz) ve ivmelenmesi de gücünü verir. Son
yıllarda kuvvet antrenmanlarında bu yöntemin kullanımı çok yaygınlaşmış ve bu
amaçla geliştirilen cihazların sayısı artmıştır (örneğin; Nemes, Galileo vb. marka
vibrasyon antrenmanı cihazları). 

Vibrasyon (Bosco Sistem) İle İlgili Uzmanlar

Tüm Vibrasyon (Bosco Sistem) Uzmanları

Vibrasyon (Bosco Sistem) Makaleler

Vibrasyon (Bosco Sistem) Soruları

Vibrasyon (Bosco Sistem) Videoları