TR Doktor

Yenidoğan Kraniyal Ultrasonografisi Nedir?

Manyetik rezonans görüntüleme, kraniyal görüntülemede altın standart olarak kabul edilmesine karşın, deneyimli ellerde yapılan bir ultrasonografi, yenidoğanda intrakraniyal yapıların değerlendirilmesinde halen ilk seçenek görüntüleme yöntemidir. Bunun nedeni güvenli oluşu, iyonizan radyasyon içermeyişi, yatak başında kolaylıkla uygulanabilir ve gerektiği kadar tekrar edilebilir oluşudur. Bu makalede, kraniyal ultrasonografinin tekniği, zamanlaması, avantaj ve yetersizlikleri, diğer görüntüleme yöntemlerinin katkıları, gelişimsel anatomi, ve sık karşılaşılan patolojiler ele alınmıştır. Tanısal hatalara düşülmemesi amacı ile, normalin varyasyonları ve patolojileri taklit edebilen durumlar üzerinde durulmuştur.

Yenidoğan Kraniyal Ultrasonografisi İle İlgili Uzmanlar

Tüm Yenidoğan Kraniyal Ultrasonografisi Uzmanları

Yenidoğan Kraniyal Ultrasonografisi Makaleler

Yenidoğan Kraniyal Ultrasonografisi Soruları

Yenidoğan Kraniyal Ultrasonografisi Videoları