TR Doktor

Yürüme Bozuklukları Nedir?

Ayakta durma ve yürüme sinir sisteminin çeşitli bölgelerinin birlikte ve normal şekilde çalışmasıyla gerçekleşen bir fonksiyonudur. Bu işlevin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki anatomik yapıların sağlam olması gerekir:

1. İstemli hareketin I. motor nöronu 
2. İstemli hareketin II. motor nöronu 
3. Kas tonusu ve postüral ayarlamalardan sorumlu ekstrapiramidal sistem 
4. Denge ve hareketlerin koordinasyonuyla ilgili vestibüler ve serebellar sistemler ve santral bağlantıları 
5. Periferiden gelen impulsları santral sinir sistemine taşıyan duyusal sinirler ile proprioseptiv duyuları yukarı merkezlere ileten m. spinalis’in arka kordonu 
6. Efektör organ olan çizgili kas 
Klinikte, hastalanan yapı veya yapılara göre duruş ve yürüyüş bozuklukları birbirinden farklı örnekler halinde ortaya çıkar.

Yürüme Bozuklukları İle İlgili Uzmanlar

Tüm Yürüme Bozuklukları Uzmanları

Yürüme Bozuklukları Makaleler

Yürüme Bozuklukları Soruları

Yürüme Bozuklukları Videoları