TR Doktor
Madde Bağımlılığı Alkol Bağımlılığı

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedir?, Tedavisi Nasıldır?

Yazar: Psk. Hasan Tokmak

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Başa Çıkma Yolları

Alkol ve Madde kullanımının hızla yayıldığı günümüzde neredeyse ailesinden bu dertten mustarip olmayan yok gibi. Ailelerin bu sorun karşısında ne yapacaklarını bilmemeleri ise bu sorunun daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Madde kullanımının özellikle son zamanlarda çok  küçük yaşlara düşmesi mücadele edilmesini de zorlaştırmaktadır. Oysaki etkili bir mücadele ile bu sorunun üstesinden gelebilmek çocuklarımızı bu bağımlılıklardan kurtarmak hepimizin elinde.

Öncelikle alkol ve madde kullanımının gençler arasında bu kadar çabuk yayılmasının sebeplerini bilmek gerekir. Gençlerin bir çoğu evlerinde bulamadıkları huzur ortamını yalancı olarak oluşturulan ortamlarda bulduklarını düşünmektedirler.  Bu durum ailelerin gençler üzerindeki etkisini de azaltmakta olup etkin şekilde mücadele edilmesini de engellemektedir. Gençlerin zihinsel, fiziksel, sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri ortamlarının az olması ve bu tür ortamların yeteri kadar değerlendirilmemesi, ailelerin çocuklarını gerçek manada tanıyamamaları, çocukları ile kaliteli zaman geçirmemeleri gibi sebepler gençler arasında madde kullanımının artmasına sebep olabilmektedir.

Alkol ve Madde kullanan gençlerin bir çoğu yukarıda saydığımız sebeplerden alkol ve madde kullanmaya başlamaktadır. Alkol ve madde kullanan gençlerin maddeye başlamaları ile birlikte  gün içerisinde yapması gerekli sorumluluklarını yerine getirmemeleri, derslerinde başarısız olmaları, harcanan para miktarında artış olması, saldırganlaşması, kavgacı olması, arkadaş çevresinin değişmeye başlaması, iştah kaybı, sık sık rahatsızlık yaşaması gibi belirtiler gözlenmektedir.

Gençler arasında hızla yayılan alkol ve madde kullanımı karşısında ailelerin yapabilecekleri en önemli davranış etkili bir dinleme yaparak çocuğun kendisini anlatma fırsatının verilmesi gerekmektedir. Fiziksel cezalandırmaya  gidilmemeli , aşırı kontrolden uzak durmalı, baskı yapmamalı , aşırı hoşgörü ve tolerans göstermenin de fayda sağlamadığı göz ardı edilmemelidir. Hayır diyebilmeyi öğretmeli ,anne ve babaların çocuklarını sevdiklerini hissettirmeli, çocuklarına yapabileceği sorumluluklar vermelidirler. Saydığım bu ve benzeri çözüm yollarının anne ve babalar tarafından çocuklarının karakteristik yapısı ve ruhsal durumuna göre geliştirebilmeli.

Her ne kadar bütün bir toplum olarak alkol ve madde  ile mücadele etmeye çalışılsa da bazen toplumun ve  ailelerin yetersiz kaldığı durumlar da olabilmektedir. Her geçen gün yeni bağımlılık oluşturan maddeler ortaya çıkabilmektedir. Bunun için toplum ve aileler kendilerini bu sorun karşısında yenileyerek yeni çözüm yolları üretmelidir. Mücadele edilirken çaresiz kalındığında profesyonel yardım almaktan çekinilmemelidir. Çünkü hayat maddeye hapis edilecek kadar uzun değildir

Psk. Hasan Tokmak İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.