TR Doktor
bilekten koroner anjiyografi koldan anjiyografi koroner anjiyografi radiyal anjiyografi

Bilekten yada Koldan anjiyografi nasıl yapılır?

Yazar: Uzm. Dr. Mehmet Fethi Alişir

Anjiyografi damarların görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Kalp atardamarları yani koroner arterlerin görüntülenmesi işlemi ise koroner anjiyografi olarak adlandırılmaktadır. Bilekten veya koldan anjiyografi, o bölgenin lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra atardamara küçük kateter yerleştirilmesi ardından özel borucuklar vasıtasıyla kalp damarlarının içerisine opak verilerek darlık olup olmadığının görüntülenmesidir. Bilekten yada koldan anjiyografi işlemi genel olarak 5-15 dk sürmekte, balon ve/veya stent gerekiyorsa devam edilerek aynı yerden yapılabilmektedir. Bilek yada koldan aniyografi, kasıktan yapılan koroner anjiyografi ile aynı sonuçları vermektedir. Ancak avantajı hasta konforu yani hastanın ayağa kalkabilmesi, rahat hareket edebilmesi ve 2 saat sonrasında taburcu olabilmesidir. Dezavantajı ise nadir olarakta olsa kol damarının spazmı ile işlemin zorlaşmasıdır.

Uzm. Dr. Mehmet Fethi Alişir İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.