TR Doktor
ceneucubuyutme ceneucu cenecerrahisi ceneestetigi estetik

Bilimsel Çalışmalar

Yazar: Doç. Dr. Muzaffer ÇELİK

Yeni bir ameliyat tekniği “Splitting Advangement Genioplasty : A New Genioplasty Technique” Türkçe dergilerde yayınlanmış 20 adet bilimsel makale,  17 civarında yurtdışında kongre ve seminerlerde bilimsel tebliğler konferanslar ve davetli misafir olarak konuşmaları mevcuttur. Dr. Muzaffer Çelik tarafından geliştirilen ve 1999 yılında Amerika’da yayınlanmakta olan bilimsel yayın organı: ANNALS Of PLASTIC SURGERY’de yayınlanan yeni bir ameliyat tekniği “Splitting Advangement Genioplasty : A New Genioplasty Technique“ yine klasik bir plastic cerrahi kitabı olan “THE YEAR BOOK OF AESTHETIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 2001“ de orijinal ameliyat tekniği olarak yer almıştır. ÇELİK, M., Tuncer, S., Eryılmaz, E. Running W Incision For Open Rhinoplasty, Aesthetic Plastic Surgery, 27:388-389, 2003 İncele ÇELİK, M., Tuncer, S., Buyukcayır, I. Modifications In Endoscopic Facelift, Annals Of Plastic Surgery, 42:638-643, 1999 İncele ÇELİK, M., Tuncer, S., Buyukcayır, I. Splitting Advancement Genioplasty: A New Genioplasty Technique, Annals Of Plastic Surgery, 43:148-153, 1999 İncele Tuncer, S.,Çelik, M. Subcutaneous Bipedicle Island Flaps On The Face. Plastic And Reconstructive Surgery. 107:148-151, 2001 İncele ÇELİK, M., Longaker M.T., Kawamoto H.K. Aesthetic Male Facial Skeletal Surgery, Aesthetic Plastic Surgery, 23: 81-85, 1999 İncele ÇELİK, M., Smith, A.W. , Jackson, I.T., Choi, H.Y., Clay, R., Bevilacque, R., Terkonda, S.,A Long-Term Follow-Up Of Cranial Bone In Nasal Reconstruction, Plastic And Reconstructive Surgery, 102: 1869-1873,1998 İncele ÇELİK, M., Tuncer, S., Emekli, U., Kesim, S.N. Histological Analysis Of Prefabricated Vascularized Bone Grafts , Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery, 58: 292-295, 2000 İncele ÇELİK, M., Tuncer, S. Nasal Reconstruction Using Both Cranial Bone And Ear Cartilage. Plastic And Reconstructive Surgery. 105: 1624-1627, 2000 İncele ÇELİK, M., Büyükçayır, İ., Ersu, G., Kesim, S.N. Management Of Chronic Calcaneal Osteomyelitis With Pull-Through Abductor Hallucis Muscle Flap, European Journal Of Plastic Surgery, 20:214-216, 1997 İncele Kesim, S.N., Büyükçayır, İ.,Çelik, M. Interferon Alpha-2A Therapy For Keloid, European Journal Of Plastic Surgery, 20: 282-283, 1997 İncele ÇELİK, M., Jackson, I.T., Çelebiler, Ö., Bier, U.C. *The Effects Of Two Different Delay Phenomenon In Flow-Through venous Flaps. European Journal Of Plastic Surgery, 21:43-47, 1998 İncele ÇELİK, M., Haliloğlu, T., Bayçın, N. Bone chips and diced cartilage: an anatomically adopted graft for nasal dorsum . Aesthetic Plastic Surgery, 28:8-12, 2004 İncele ÇELİK, M., A simple method for cranial bone chip, harvesting Annals of Plastic Surgey, 51:434-436, 2004 İncele ÇELİK M. Cranial Bone Graft Donor Site Reconstruction, Journal of Craniofacial Surgery, 28:180-181, 2017 İncele ÇELİK M. The Nose is Asymmetric, Advances in Plastic & Reconstructive Surgery, (APRS), 2017 İncele ÇELİK M. A New Spreader Graft Technique: Anatomically Adopted Spreader Graft, Advances in Plastic & Reconstructive Surgery (APRS), 2017 ÇELİK, M. Reconstruction of donor site of cranial bone grafting. Journal of Craniofacial Surgery. ÇELİK, M. Secondary palatal Elogation : Improvement in The speech Quality Journal of Craniofacial Surgery. ÇELİK, M. A New Spreader Graft technique : Anatomically Adopted Spreader Graft (AASG) European Journal of Plastic Surgery. ÇELİK, M. Reconstruction of the donor site of cranial bone graft. Journal of Craniofacial Surgery.

Doç. Dr. Muzaffer ÇELİK İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.