TR Doktor
bursa çocuk doktoru uzm. dr. turgay baz çocuk gelişimi

Çocuk Gelişiminde Sık Karşılaşılan Sorunlar

Yazar: Uzm. Dr. Turgay BAZ

Sağlıklı bir ruhsal gelişim için sevgi ve ilgi gereklidir. Ancak sevgi ile disiplin dengelenmelidir. Çocuğa disiplin verilmesinde ebeveyn sakin ancak kesin, kararlı aynı zamanda makul bir tutum sergilemelidir. Sergilenen tutum devamlılık göstermeli, değişken olmamalıdır. Çocuğun konuşma ve nasihatten çok erişkin davranışını kendisine örnek aldığı unutulmamalıdır.

Çocukluk çağında sık karşılaşılan sorunlar başlıca şunlardır:

İştahsızlık: Çoğu zaman aslında ailenin kendi sübjektif ölçülerine göre çocuğun iştahsız olduğu düşünülür. Ancak kilo alımı, gelişmesi normal seyreden birçok çocukta gerçek bir iştahsızlık söz konusu değildir. Kilo alamama veya kilo kaybetme durumunda önemsenmelidir. Beslenmeyi reddetmede; genellikle ailenin aşırı ilgisi ve ısrarlı tutumu, aile içi bireylerin farklı tutum ve davranışları etkilidir.

Obesite: Ailelerin aşırı koruması, çocuğun otonomisini engellemek, çocuğun kendini aç hissetmesine fırsat vermeme ve böylece kendi yiyeceğine karar verme yeteneğini kaybetmesi söz konusudur. Huzursuz olduklarında daha çok yerler. Toplumsal eleştirilere duyarlı ve endişeli olup kendini aşağılama duygusu belirgindir.

Pika: Yenilebilir olmayan toprak, kum, saç, sabun veya benzeri bir maddenin yenilmesi ile ilişkili bir davranışsal bozukluktur. İlgisiz, sevgisiz bırakılmış, terkedilmiş, otistik veya mental geriliği olan çocuklarda daha çok gözlenir. Ama demir, vitamin ve çeşitli minerallerin eksikliğinde de pika görülebildiğinden bu açıdan tetkikler ihmal edilmemelidir.

Süt Çocuğu ve Oyun Çocuğunda Uyku Sorunları
Çocuklarda en sık rastlanılan davranış sorunları arasındadır. Fiziksel, gelişimsel, davranışsal ve çevresel faktörler, uyku reddi ve gece uyanma gibi sık rastlanılan sorunlara sebep olabilir.

Çocuklarda rastlanan uyku bozuklukları şu şekilde sayılabilir:

  • Uykunun miktar ve zamanlamasında bozukluk
  • Gündüz aşırı uykululuk hali (narkolepsi)
  • Uykuda geçici solunum durmaları (uyku apneleri )
  • Gece sık uyanma
  • Çocuk ve ebeveynin uyku zamanının senkronize olmaması
  • Uyku sırasındaki anormal davranışlar. Gece korkuları, kabus görme, uyurgezerlik, uykuda konuşma gibi

Bu durumların tedavisinde iyi bir uyku hijyeni başta gelir

İyi Uyku Hijyeni
Çevre: Karanlık, sakinlik, uygun hava ısısı
Şema: Düzenli yatma zamanı, düzenli kalkış zamanı, belirli uyku miktarı,

Aktiviteler:

  • Korkutucu film ve öykü olmaması,
  • Yatmadan bir saat önce aşırı fizik aktivitenin kesilmesi,
  • Belirli sakinleşme metotlarının olması,
  • Çocuğun yatağa uyanıkken konulması

Uykuyu Bozma Potansiyeli Olan Fakötörler
Fiziksel faktörler: fiziksel hastalık, gebelik veya doğum komplikasyonları, diğer fiziksel faktörler
Gelişimsel faktörler: Ayrılık anksiyetesi
Davranışsal faktörler: Düzensiz, duyarlı ve uyumsuz bir huyun olması, anneye aşırı bağımlılık
Çevresel faktörler: gece boyunca beslemek, ebeveyn olmadan uykuya dalamama, ebeveynin aşırı düşkün olması, psikolojik sıkıntılar

Gece Korkusu – Kabus Görme
Zaman: Erken, genellikle ilk 4 saatte görülür.
Uyanma durumu: Tam bir uyanma değildir, etrafın, zamanın bilincinde değildir.
Ebeveyne tepki: Anne babanın varlığının farkında değildir.
Olayı hatırlama: Tamamen uyanmamışsa, sonrasında olayı hatırlamaz.
Yeniden uyuma: Tamamen uyanmadıkça genellikle hızlıca yeniden uyur.

Uzm. Dr. Turgay BAZ İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.