TR Doktor
İshal tedavisi Antibiyotik kullanımı Probiyotik desteği    

Çocuk İshaline Yaklaşım

Yazar: Prof. Dr. Nuran GÜRSES

ÇOCUK İSHALİNE YAKLAŞIM

        Olağan dışkılama sayısının artması ve kapsamının sıvı olması ishal olarak kabul edilir.

   Normal dışkılama sayısı nedir?

      Yenidoğan ve anne sütüyle beslenen bebeklerde ilk aylarda günde 5- 6 kez daha  sonraki aylarda 1-5 kez dışkılama normal kabul edilir. Çocuklar büyüdükçe dışkı sayısı azalır. Normal dışkılamanın  günde 1-3 kez olduğu kabul edilmektedir.

      İshal dışkının sıvı kısmının artması ve dışkılama sayısında artışla birlikte görünümde  değişiklikler olarak tanımlanır. Kanlı , mukuslu dışkılarda görülebilir. Dışkılamadaki  farklılaşma vücuttan fazla miktarda sıvı ve elektrolit  kaybına neden olmaktadır.

    Çocukluk yaş grubunda ishaller en sık görülen hastalıklardan biridir.

  İshale yol açan etmenler nelerdir?

 • Enfeksiyöz nedenler ishale yol açarlar

                Bakteriler

                Viruslar

              Parazitler bu grupta yer almaktadır.

    Çocuklardaki ishalinin başlıca nedeni viruslardır.

 • İshalde enfeksiyon dışı nedenler de önemli önemlidir. Örneğin antibiyotik  kullanımı sırasında veya kullanımı takiben bazı hastalarda ishal görülür ki bu barsağın  koruyucu yapısının bozulması ile ilgilidir.

      İshal vakalarında tanı:

 • Dışkı mikroskopisi
 • Dışkı kültürü
 • Viral analiz (PCR) ve parazit incelemesi ile konulmaktadır.

 

        İshalli vakaların tedavisi:

 • Kaybedilen sıvı ve elektrolitin yerine konması
 • Bozulmuş bağırsak florasının düzeltilmesi
 • İshal nedeninin  saptanarak tedavinin planlanması
 • İshal durdurucu veya kesici ilaçlardan  kaçınılması şeklinde özetlenebilir.

      İshali olan çocuklarda bol sıvı tüketimi önemlidir. Sıvı ve elektrolit kaybını önlemek için ORS ( Ağızdan elektrolit ihtiva eden sıvı ) önerilir. İlave olarak yağsız  ve posasız gıdalar verilir.

    İshal tedavisinde probiyotikler  özel önem taşırlar. Koruyucu bağırsak yapısını oluşturmak için ishal sırasında ve ishali takip eden günlerde probiyotikler kullanılır.

     Antibiyotik  tedavisi ise ancak bakteriyel nedenlerin saptandığı vakalarda önerilebilir. Bazı paraziter hastalıklarda örneğin, Amipli dizanteri vakalarında antibiyotik  kullanılabilir. Unutmamak gerekir ki,  her amip görülen vaka , amipli dizanteri değildir. Bu hastalarda detaylı inceleme yapılmalı ve diğer yöntemlerle  amip teyit  edilen vakalarda ancak antibiyotiğe başlanmalıdır.

 • İshal önemli bir sağlık sorunudur.
 • İshal tedavisinde etkenin saptanması önemlidir.
 • İshal tedavisinde antibiyotiklerin yeri sınırlıdır.
 • Dünya sağlık verileri ve ülkemizdeki verilere göre ishal  5 yaştan küçük çocukların ölümünde ilk sıralarda yer almaktadır.

Anahtar kelimeler;

 • İshal tedavisi
 • Antibiyotik kullanımı
 • Probiyotik desteği

                                                                                               Prof.Dr.Nuran Gürses 

                                                                       Çocuk ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

 

Prof. Dr. Nuran GÜRSES İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.