TR Doktor

Katılım Payı Nedir?

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.

Diğer İlgili Makaleler