TR Doktor
mide kanseri kolon kanseri senkron kanser

Senkron mide ve kolon kanserli hasta / patient with synchronous gastric and colon cancer

Yazar:

Mide kanseri agresif seyirli bir kanserdir. Tipik bulgusunun olmaması ve muayenede saptanmasının zorluğu nedeni ile tanısını zorlaştırmaktadır. Erken evre mide kanserinde, tümör invazyonunun mukoza-submukozada sınırlı olduğu dönemde klinik bulgu vermemektedir. Klinik belirtiler tümör lokalizasyonuna göre değişiklik göstermektedir. Endoskopi ve teknolojideki gelişmeler sayesinde mide kanseri erken evrede tanı almakta ve sağkalım artmaktadır.

İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.