TR Doktor
migren baş ağrısı akupunktur nöralterapi nöroloji algoloji hacamat

Baş Ağrısı & Migren İçin İlaçsız Alternatif Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Yazar: Doç. Dr. İrfan Koca

 • Baş ağrıları, hekime en sık başvuru nedenlerinin başında gelmektedir.
 • Baş ağrıları çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmaktadır. Bunlar;

 

a) Birincil baş ağrıları; Herhangi bir hastalıkla ilişkili olmaksızın ortaya çıkan baş ağrısıdır. Tüm baş ağrılarının %90’ı bu gruptadır. Bu grupta yer alan baş ağrısı türleri şunlardır:

1- Migren

2- Gerilim tipi baş ağrısı

3- Küme baş ağrısı

4- Diğer birincil baş ağrıları

 

b) İkincil baş ağrıları; Sinir sistemini ya da diğer sistemleri ilgilendiren hastalıklara bağlı gelişen baş ağrılarıdır. Tüm baş ağrılarının %10 ‘u bu grupta yer almaktadır. İkincil baş ağrısı nedenlerinden bazıları şunlardır:

1- Baş ve boyun travması ile ilgili

2- Baş ve boyun damar hastalıkları ile ilgili

3- Kafa içi lezyonlara bağlı

4- Enfeksiyonlarla ilgili

5- Psikiyatrik hastalıklarla ilişkili

6- İlaç ve madde kullanım yoksunluğu ile ilgili

7- Metabolik ve sistemik hastalıklarla ilişkili baş ağrıları.

 

C) Kranyal nevraljiler, diğer baş ağrıları

 

MİGREN NEDİR ?;

 • Türkiye’de yaşam boyu migren görülme sıklığı %16 olup, kadınlarda daha sık görülmektedir.
 • Migrenin nedeni henüz tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, beyin ve kafatasımızdaki sinir ve damar sorunları ile ilgili olduğu ileri sürülmektedir.
 • Migrenin en önemli belirtisi baş ağrısıdır. Bu baş ağrısı genellikle yarım, zonklayıcı tarzda olup, beraberinde bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet vardır.

 

 

 

Migren tipleri nelerdir?

 • Auralı migren; Migren atağının başlamasından önce görülen bazı bozuklukların eşlik ettiği migrendir. Bunlar, gözlerde ışık çakmaları, konuşma bozuklukları gibi belirtilerdir. Auralı migren, migrenli hastaların %10’unda görülür.
 • Aurasız migren; migrenin en sık görülen tipidir. Tipik olarak, zonklayıcı, yarım baş ağrısıdır. Ortalama 4-72 saat arasında süren bir migren atağı vardır. Ağrı ile birlikte ışığa, sese karşı hassasiyet, bulantı ve kusma olabilmektedir.

 

Gerilim baş ağrıları;

 • En sık görülen baş ağrısı tipidir. Belli aralıklarla tekrarlayabilir ya da sürekli bir halde görülebilir. Dakikalar veya günlerce süren baş ağrıları vardır.
 • Ağrı, basınç ve gerilme tarzında olup, sıklıkla ense kökü ve şakaklarda görülmektedir. Bulantı ve kusma pek görülmez. Bu yüzden aurasız migrenle sık karışır. Ancak bu iki ağrı tipi birçok hastada birlikte de görülmektedir.
 • Gerilim baş ağrısı, fibromiyalji hastalarında sık görülmektedir.

 

Küme baş ağrısı:

 • Genellikle tek taraflı, göz çevresinde olan, 15 dakika ile 3 saat arasında süren bir ağrı türüdür. Her gün ya da birkaç gün aralıklarla olabilmektedir.
 • Ağrı ile birlikte gözyaşı ve burun akıntısı sıklıkla olmaktadır.
 • Ağrı atakları arasında, aylar, yılar süren ağrısız iyileşme dönemleri görülebilmektedir.

 

BAŞ AĞRISINDA ALTERNATİF TEDAVİSİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

 • Baş ağrılarının tedavisinde ilaç dışı birçok alternatif tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu tedavilerden öne çıkanları, nöralterapi, akupunktur, proloterapi, botokstur.
 • Nöralterapi; lokal anestezik dediğimiz birtakım ilaçların tuzlu su ile sulandırılarak cilt altı dokulara enjeksiyonu yöntemidir. Baş, boyun ve yüzdeki bazı özel noktalara enjeksiyon yapılmaktadır. Sinir sisteminin dengeye sokulmasında etkili olduğu ileri sürülmektedir. Yan etkileri oldukça düşüktür.
 • Akupunktur; Vücudumuzdaki bazı özel akupunktur noktalarının iğne ile uyarılması sonucunda ortaya çıkan birtakım sinirsel mekanizmalar ile etki gösterdiği savunulmaktadır. Migren dışında, gerilim baş ağrısı, fibromiyalji, kas sendromları, kronik yorgunluk, hafif depresyon gibi rahatsızlıklarda da başarıyla uygulanmaktadır.
 • Proloterapi: Çoğunlukla hiperozmolar dekstroz (şekerli serum) solüsyonu olmak üzere bir irritan madde enjeksiyonu yoluyla kronik kas-iskelet sistemi ağrılarının tedavisini hedefler. Enjeksiyonlar vücut bölgeye kan ve besin desteğini artırır, bunun sonucunda da doku onarımı gerçekleşir.
 • Botoks: Botoks enjekte edildiği bölgede sinir ve kas arasındaki iletimi uzun süreli ve geçici olarak durdurmaktadır. Boyun-baş bölgesindeki kas spazmı sonucu ortaya çıkan dolaşım problemlerinin ve baş ağrısının tedavisi, ilişkili kasların botoks enjeksiyonu ile uzun süreli gevşetilmesi ile sağlanır.
 • Baş ağrısı tedavisinde diğer alternatif tedavi seçenekleri; masaj, manuel terapi, ozon, hacamat, tıbbi sülük tedavisi, germe-gevşeme teknikleri, sıcak kompres olarak sıralanabilir.

 

 

Doç. Dr. İrfan Koca İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.