TR Doktor
Cinsel Terapi Cinsel İşlev Bozukluğu Uzm. Psk. Görkem ALBAN Çorlu Psikolog

Cinsel Terapi Nedir? Cinsel İşlev Bozuklukları Nelerdir?

Yazar: Uzm. Psk. Görkem ALBAN

Cinsel terapi, cinsel istek bozukluğu, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgi bozukluklar, cinsel ağrı bozuklukları gibi cinsel sorunları tedavi etmek için kullanılan bir çeşit terapi türüdür. Cinsel terapilerde güncel yaklaşım,  cinsel bozuklukları biyopsikososyal açıdan ele almak yani bozukluğu ortaya çıkaran biyolojik (hormon seviyeleri), psikolojik (beden imajı ve benlik saygısı gibi süreçler) ve sosyo-kültürel (örneğin kişinin cinselliğe bakışı) faktörleri göz önünde bulundurarak çözüm üretmektir.

Cinsel İşlev Bozuklukları Sınıflandırması (DSM-IV)

  1. Cinsel İstek Bozuklukları: Azalmış cinsel istek bozukluğu, Cinsel tiksinti bozukluğu
  2. Cinsel Uyarılma Bozuklukları: Kadında cinsel uyarılma bozukluğu, Erkekte cinsel uyarılma bozukluğu
  3. Orgazmla İlgili Bozukluklar: Kadında orgazm bozukluğu, Erkekte orgazm bozukluğu, Erken Boşalma
  4. Cinsel Ağrı Bozuklukları: Disparoni, Vajinismus
  5. Genel Tıbbi Duruma Bağlı Cinsel İstek Bozuklukları
  6. Madde Kullanımına Bağlı Cinsel İstek Bozukluğu
  7. Başka Türlü Adlandırılamayan Cinsel İstek Bozukluğu

Cinsel İşlev Bozukluklarının Nedenleri

Cinsel işlev bozuklukları hem psikolojik hem de organik (bedensel) nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi sadece psikolojik faktörlerin tek başına neden olduğu çok sayıda örnek mevcuttur. Bu psikolojik faktörler arasında; erken çocukluk dönemine ait cinsellikle ilgili çatışmalar, büyüme çağına ait psikoseksüel gelişim dönemlerinde aksaklıklar, eksik ya da yanlış cinsel bilgiler- ve bunların sonucu olarak-, cinsellikten abartılı beklentiler, eşler arasında uyumsuzluk, eşler arasında iletişim sorunu, cinsellikten utanma ya da suçluluk duyma, olumsuz beden algısı ve depresyon başta olmak üzere çeşitli psikolojik bozukluklar bulunmaktadır.

Psikolojik faktörlerin önemli bir kısmı da yaşanılan toplumun cinselliğe bakış açısıyla ilgilidir. Bizim toplumumuz gibi muhafazakar toplumlarda cinselliğin yasaklanması, formel bir cinsel eğitimin verilmemesi, cinselliğin bir tabu olarak görülmesi ve bekaretin önemsenmesi gibi etkenler kadınlarda vajinismus, cinsel isteksizlik ve orgazm bozukluklarını, erkekler de ise erken boşalma gibi bozuklukların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Cinsel işlev bozukluklarına neden olan faktörler süreç açısından söyle sınıflandırılabilir;

  1. Hazırlayıcı etkenler; cinsel eğitimin yetersizliği, cinsel mitler, yaşanılan sosyal ortamın cinselliğe bakışı (aşarı tutucu bir ailede yetişmek gibi), yetersiz cinsel deneyim, kişilik özellikleri, travmatik cinsel deneyimler (tecavüz, tamamlanamamış cinsel ilişki, cinsel taciz gibi)
  2. Başlatıcı etkenler; abartılı performans beklentileri, bedensel hastalıklar, psikolojik bozuklular, ilaç yan etkileri, alkol ve madde kullanımı, ilerleyen yaş
  3. Sürdürücü etkenler; performans anksiyetesi, ilişki sorunları, cinsel mitler, ilaç yan etkisi, alkol ve madde madde kullanımı.

Başarılı bir cinsel terapi yukarıda sıralanan tüm faktörleri ele alarak, sağlıklı bir cinsel hayat sürmenizde size yardımcı olacaktır.

Uzm. Psk. Görkem Alban Top

Uzm. Psk. Görkem ALBAN İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.