TR Doktor
Çocuk ve Ergenlerin Psikolog Çorlu Psikolog Uzm. Psk. Görkem Alban Tekirdağ Psikolog

Çocuk ve Ergenlerin Psikolojik Açıdan İncelenmesi

Yazar: Uzm. Psk. Görkem ALBAN

Çocukların psikolojik açıdan incelenmesi için yapılan başvurularda bu çocukların çeşitli duygusal, bilişsel, fiziksel ve davranışsal sorunlardan en az birine, daha sıklıkla ise birden fazlasına sahip oldukları görülmektedir. Bu nedenle çocukların psikolojik olarak değerlendirmesi pek çok farklı boyutu kapsamak zorundadır. Çocuk ve ergenlerle çalışan uzmanlar yaptıkları değerlendirmede ailesel, sosyal, toplumsal ve kültürel faktörleri ele alarak detaylı bir inceleme yaparak;

Psikopatolojik bir durum olup olmadığını saptar

Spesifik psikopatoloji tespit edilmediyse ailenin başvuru nedeninin tedavi gerektirip gerektirmediğini  değerlendirir.

Eğer bir tedavi programı gerekiyorsa ebeveyn ve çocuğunda katılımıyla tedavi programını şekillendirir. 
Değerlendirme süreci çocuk ve ergenler için farklılıklar içerir. Küçük çocukların başvurularında çoğu zaman gelişimin bir ya da daha fazla alt alanında (dil gelişim ve ince motor gelişim gibi) aksamalar olduğu gözlenir ve gelişimsel testlerle bu aksamaların ne düzeyde olduğu tespit edilerek ilgili yönlendirmeler yapılır. Daha büyük yaş gurubundaki çocuklar ve ergenlerin başvuru sebebi ise ailenin ya da öğretmenin yakındığı problemlerdir fakat sıklıkla çocuklar problemin ne olduğunu tam olarak kavrayamamış olarak getirilirler. Bu nedenle çocuk ya da ergenle yapılacak görüşmelere ek olarak çocuğun sosyal çevresi, öğretmenleri ve ailesi gibi farklı kaynaklardan bilgi toplamak gerekmektedir. Çocuk ve ergenlerde en az 3 görüşme sonrası tanısal değerlendirme yapılması uygu bulunmaktadır.

Çocuk ve Ergenlerin Psikolog / Psikiyatriste Başvuru Sürecinde…

Yapılan yanlışlar; psikoloji ya da psikiyatri kliniklerine başvuran çocukların büyük bir kısmı başvuru sebebini ve nereye geldiklerini bilmeden görüşmeye alınmaktadır. Aileler sıklıkla fiziksel bir sorunu bahane göstererek (hani boğazın şişmişti doktora gitmiştik ya kontrole gidiyoruz demek gibi), durumu nötralize ederek ve maskeleyerek (meslek seçimi için danışmanlık almaya gidiyoruz gibi) ya da gerçekle hiç ilişkisi olmayan açıklamalar yaparak (benim bir arkadaşım var senle tanışmak istiyor gibi) çocuklarını kliniklere getirmektedirler.

Olması gereken; İdeal başvuruda ebeveynler ya da bakım veren kişiler öncelikle telefonla başvuracakları uzmanı arar, kısaca çocukları ve sorunları hakkında bilgi verdikten sonra, çocuklarına sürecin başında nasıl bir açıklama yapacaklarını uzmana sorarlar. Lütfen başvuru yapacağınız uzmana bu konuda danışın. Eğer böyle bir imkanınız yoksa aşağıdaki önerileri değerlendirebilirsiniz.

Çocuğa sıcak, sevecen, anlayışlı ve çocuğu suçlamayan bir tarzda açık ve net olarak mevcut sorundan bahsedin (daha önce bahsetmiş olsanız bile yeniden açıklayarak söze başlayın),

Sorun hakkında konuşurken çocuğun gelişimsel dönemine uygun olarak, anlayabileceği bir dil kullanın,

Bu sorunu kendi başınıza çözmediğiniz için bir uzmandan yardım alacağınızı açıklayın,

Bu uzmanın onun canını acıtacak herhangi bir işlem yapmayacağının daha çok oyun ve konuşma olacağının garantisini verin.

Uzm. Psk. Görkem ALBAN İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.