TR Doktor

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı

Sesli Oku

Orta kulak iltihabı çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyondur. Üç yaşına kadar tüm çocukların 2/3 ‘ü  orta kulak iltihabı geçirmektedir. 6 ay ve 13 ay arası çocuklarda risk daha fazla olup 6 yaş sonrası risk azalmaktadır. 6 yaşına kadar 6 dan fazla orta kulak iltihabı geçiren çocuklara sık orta kulak iltihabı geçiren çocuk denir.

Orta kulak iltihabı riskini artıran nedenler arasında,  erkek cinsiyet, yarık damak  mevcudiyeti, kreş-yuva gibi kalabalık ortamlarda bulunma, pasif sigara içimi, anne sütü almama, ailede kardeş ve ebeveynlerde orta kulak iltihabı öyküsü varlığı sayılabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu atakları (viral veya bakteriyel)orta kulak iltihabı riskini arttırdığı için üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü kış mevsimlerinde orta kulak iltihabı  riski artar. Viral enfeksiyonlar sonrası gelişen bakteriyel enfeksiyonla bulgular daha uzun seyreder ve tedavi başarısızlığı daha sıktır.

Orta kulak iltihabı etkeni mikroplar genellikle kendi boğaz floramızdaki mikroplardır. Bunlar  östaki borusu aracılığı ile orta kulağa ulaşıp hastalığa neden olurlar. Hastalarda ateş, kulak ağrısı, kulakta akıntı, ve burun akıntısı genellikle görülür. Kulak zarında yırtılma ile ağrı hafifler ve akıntı başlar. Büyük çocuklarda kulakta dolgunluk ve işitme azlığı olabilir.

Tanıda laboratuvar testleri çok yardımcı olmaz. Kan tahlilinde sedim, CRP ve beyaz küre yüksekliği izlenebilir. Fizik muayenede otoskop ile kulak zarında görülen bulgular tanıya yardımcı olur.

Tedavide kendiliğinden iyileşme sıktır ama genellikle antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. Antibiyotik seçimi en sık etkenler göz önüne alınarak verilir. Amoksisilin başlangıçta ilk seçenektir ve ortalama 10 günlük bir tedavi verilir. Destekleyici tedavi analjezik, antipiretik, nazal konjesyon ve burun tıkanıklığı varsa oral dekonjestan, allerji varsa antihistaminik verilebilir.

Diğer İlgili Makaleler