TR Doktor
İshal nedir? Nasıl tanımlarız Sebepleri nelerdir? Uzm. Dr. Turgay Baz Bursa Çocuk Doktoru

İshal nedir? Nasıl tanımlarız, Sebepleri nelerdir?

Yazar: Uzm. Dr. Turgay BAZ

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre, günde üç kereden fazla, sulu ve şekilsiz dışkılamaya ishal diyoruz. İshal çoğunlukla enfeksiyöz nedenlerden kaynaklanmak la beraber başka sebepler bağlı olarak da meydana gelebilir. Örneğin:

 • Antibiyotiğe bağlı ishal.
 • Bağırsağın anatomik bozukluklarına bağlı ishal.
 • Malabsorbsiyon (Beslenme-sindirim bozukluğu).
 • Endokrin nedenler vb.

İshal, gelişmekte olan ülkelerde pnömoniden sonra 2. ölüm sebebidir.

Tüm ishallerin temelinde bağırsaktaki besin atıklarının taşınmasındaki ve suyun geri emilmesindeki bozukluk vardır.

İshal akut ve kronik olarak iki bölümde incelenebilir. En çok akut ishal görülür ve genellikle bir haftadan uzun sürmez. 15 günü geçen ishale persistan veya kronik ishal adı verilir.

İshaller süresine göre akut ve kronik ishal olarak ikiye ayrılabilir. İshal 1-2 hafta içinde düzeliyorsa akut ishal, 2 haftadan uzun sürüyorsa kronik ishal olarak adlandırılır.

İshal nedenleri:

Enfeksiyöz nedenler:

 • Virüsler (%70–80) En sık rotavirüsler.
 • Bakteriler (%10–20)
 • Parazitler (%10)

Diğer nedenler:

 • İmmün yetmezlikler
 • Akut enfeksiyon sonrası bağırsak hasarına bağlı
 • Antibiyotik kullanımı sırasında bağırsak florasının bozulmasına bağlı
 • Anatomik bozukluklar
 • Beslenme ve malabsorbsiyon bozuklukları
 • Endokrin nedenler vb.

İshal riskini artıran sebepler nelerdir?

 • Bebeklerin anne sütü ile beslenmemesi veya anne sütü alsa bile ek gıdalara 6. aydan önce başlanması
 • Kreş, yuva, okul gibi yerlerde bulunulması
 • Çocuğun bakıcıya verilmesi
 • A vitamini eksikliği
 • Demir eksikliği
 • Çinko eksikliği
 • İmmün yetmezlik
 • Kötü beslenme

Uzm. Dr. Turgay BAZ İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.