TR Doktor
Hiperansiyon yaşam tarzı

Kardiyolojik Hastalarda Kardiyak Risk Durumu Önerilerine Uyum-Başkent Üniversitesi Kesiti

Yazar: Sema ATASEVER

Kardiyolojik Hastalarda Kardiyak Risk Durumu Önerilerine Uyum-Başkent Üniversitesi Kesitihttp://tip.baskent.edu.tr/kw/upload/464/dosyalar/cg/sempozyum/ogrsmpzsnm15/15.S4.pdf
Selin AkyüzSema AtaseverCan KerestecioğluHakan OralÖzer TuçMelek Uluçam

 

ÖZET: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) tüm ölüm nedenleri arasında üçüncü sıradadır. Koroner kalp hastalığı, KVH’a bağlı ölümlerin en büyük kesiminden sorumludur. Kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinden başlıcaları; yaş, cinsiyet, birinci derece akrabalarda (erken yaşta) KVH öyküsü, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, kilo fazlalığı/obezite, hipertansiyon, dislipidemi ve diyabettir. Değiştirilebilir risk faktörlerinin düzeltilmesinin, KVH’ı önleyebileceği veya ilerlemesini durdurabileceği birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışma, kardiyoloji polikliniğine gelen ve kardiyovasküler hastalık riskine yönelik öneriler alan hastaların kesitsel bir değerlendirmesinin yapılmasının yanısıra, aldıkları önerilere ne denli uyduklarının ve uyumsuzlukla ilişkili faktörlerin nele olduğunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma verileri, hastaların gerekli diyeti uygulamak, hareketlilik derecelerini artırmak, kilo vermek, sigara içimini bırakmak ve dislipidemi tedavisini uygulamakta gereken hedeflere ulaşamadıklarını, ilaçla ilgili önerilere ise çok iyi uyduklarını göstermiştir. Çalışmamızda, görece daha genç, erkek cinsiyete mensup, daha az sayıda çocuğu olan, VKİ daha düşük ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların risk durumu ile ilgili önerileri yerine getirmede daha başarılı olduğu saptanmıştır.

Sema ATASEVER İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.