TR Doktor
yenidoğan sünnet

Yenidoğanın Sünneti

Yazar: Uzm. Dr. Fatih Mehmet MertYENİDOĞANIN SÜNNETİ

 

Sünnet bugün dünyada en çok yapılan operasyondur. Dünyada erkeklerin %20’si sünnetlidir. Sünnetin yapılmasında 3 önemli neden vardır:

Dinsel ve geleneksel gerekçeler

  • Sünnetin estetik bir işlem olması (Bu nokta kişilere ve beğenilere göre tartışmaya açık bir konudur)
  • Sünnetin getirdiği sağlıkla ilgili avantajlar

Erken yaşta yapılan sünnet, erkek çocuklarda üriner enfeksiyon oranını önemli oranda düşürmektedir. Akut piyelo nefrit (böbrek parankim enfeksiyonu) geçiren erkek bebeklerin %95’inin sünnetsiz olduğu araştırmalarda görülmüştür. Yine diğer bir çalışmada doğumdan sonraki ilk birkaç ayda görülen üriner enfeksiyonun sünnetsiz erkek çocuklarda, kızlara göre belirgin oranda yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu durum sünnet derisinde (prepusyum) mikrobik çoğalmanın daha fazla olması ile izah edilmiştir. Sünnetli erkek bebeklerde, idrar yolu enfeksiyonu, sünnetsiz erkek bebeklere göre yaklaşık 10 misli azalmaktadır. Sonuç olarak yenidoğan döneminde yapılan sünnetin erkek bebeklerde idrar yolu enfeksiyon riskini belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir

Sünnet ayrıca çocukluk yaş grubunda gelişebilecek sünnet derisinin yapışıklığı, enfeksiyonu ve şişmesi gibi muhtemel problemleri de önleyebilmektedir. Toplumumuzda sünnet derisinin geriye çekilerek penis başının temizlenmesi sık yapılmaktadır. Bu bölgede yapışma, şişme, enfeksiyon gibi durumlar genellikle bu nedenle oluşmaktadır. Çocuklarda sünnet derisi ile ilgili sorunlar genellikle ergenlik çağına doğru artış göstermektedir. Sünnet yapılırsa bu bölgeye özel bakım yapılması ve özel hijyenik tedbirlerin alınması gerekmez. Sünnetin sağladığı önemli avantajlar vardır. Sünnet derisinin ortadan kaldırılması ile cinsel yolla geçen hastalıkların bulaşma riski belirgin olarak azalmaktadır. Cinsel yolla bulaşan virüslerle ilgisi nedeniyle sünnetli erkeklerin eşlerinde de serviks (rahim ağzı kanseri) gelişme oranı belirgin olarak düşmektedir. Sünnetli erkeklerde penis kanseri gelişme riski de hemen hemen tamamen yok olmaktadır.

Türkiye’de sünnet yapılmasının nedeni tamamen geleneksel ve dinsel gerekçelere bağlıdır. Sünnetin getireceği sağlık avantajları ikinci planda kalmaktadır. Ülkemizde sünnet geleneksel olarak çocukların bilinçlenmeye başlamasından sonra, okul çağında yapılmaktadır. Toplumumuzda sünnetin, erkek çocuğun ve ailesinin hayatında önemli yeri vardır. Birçok Türk ailesi, dostları ile birlikte sosyal statülerine göre sünnet olayını yaşamaktan ayrı bir mutluluk duymakta ve kutlama yapmaktadır. Geleneklerin bu derecede ağırlıkta olduğu bir toplumda yenidoğan döneminde yapılan sünnetin sağladığı avantajlar genellikle daha geri planda düşünülmektedir.Uzm. Dr. Fatih Mehmet Mert İsimli Yazarın Diğer Yazıları