TR Doktor

Anatomi Nedir?

Anatomi; canlıların yapısını ve organlarının birbiriyle bağıntılarını inceleyen bilimdir. Eski Yunanca Anatemnein (açmak) ve tome (kesmek, ayırmak) sözcüklerinin birleşmesinden türemiştir. İncelenen canlının türüne göre üç ayrı bilim dalına ayrılır: insan anatomisi, hayvan anatomisi (zootomi), bitki anatomisi (fitotomi). Canlıların yapısı bir bütün olarak açılıp incelenebildiği gibi, günümüz modern anatomisinde, türdeş işlevleri gören organ kümelerinin yapısal incelemeleri de olanaklıdır. Bu inceleme biçimine sistematik anatomi adı verilir. Örneğin insan anatomisinde beynin tek başına yapısının incelenmesinin hiçbir anlamı yoktur. Ancak beyinle birlikte beyincik, omurilik soğanı, omurilik ve çevresel sinirler bir bütün olarak incelendiğinde, olaya yapının işlevi açısından da yaklaşılmış olur. Bozulmuş ya da hastalanmış organları tanılamak ve hastalığın nedenini bulmak amacıyla inceleyen anatomi dalı ise patolojik anatomidir. Anadomide incelemeler genellikle gözle yapılır, ancak gerektiğinde mikroskop da kullanılır.

Anatomi Soruları

Panik Atak

Hocam panik atak hastasıyım tedavi süreci nasıldır? Bilgi verebilir misiniz

Anatomi Videoları

Serebral Palsi (Beyin Felci) Nedir?

Doç. Dr. Mehmet İbrahim Turan