TR Doktor
çalışan memnuniyeti anket

Çalışan Memnuniyeti Düzeyi Araştırması

Yazar:

Çalışan memnuniyeti araştırmaları, çalışanların kurumuna olan bağlılığını, memnuniyet düzeylerini ve grup motivasyon düzeyini ölçer ve kurum hedefleri paralelinde aksiyon almayı hedefler.

Amaç, çalışanların genel olarak kurumun hangi yönlerinden memnun olduğunu, hangi yönlerinden memnun olmadığını öğrenilmesidir. Bazen yapılacak ufak değişiklikler dahi büyük performans değişikliklerine neden olmaktadır.  Çalışanların bağlılığı ne kadar yüksekse, kurum hedeflerine çok daha kolay ulaşır.

Araştırmalara göre, çalışanların yöneticilileriyle olan ilişki düzeyleri, çalışma arkadaşları ile uyumlu çalışmaları, kurumlarına olan bağlılıkları arttıkça kurumun performansı da artmaktadır.

Amaç:

·         Çalışanlarla yönetim arasında sağlıklı iletişim düzeyini yükseltmek

·         Yöneticilerin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve iyileştirme fırsatları yakalamak

·         Çalışanları kurum vizyonu, misyonu ve önemli konular hakkında farkındalık yaratmak

·         Sorunları önceden görme imkanı sağlamaktır

 

Çalışan memnuniyeti analiz soruları, kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, analiz soruları hazırlanmadan önce bir ön hazırlık yapılmalıdır. Araştırmanın amacının; genel iş tatminini mi ölçmek yoksa, çalışanların beklentilerini öğrenmek veya uygulanan politikaların yeterliliğini ölçmek konusunda karar verilmesi gerekmektedir.

Araştırmada yer alması gereken önemli konu başlıkları:

·         Kurum imajı ve örgüt kültürü

·         Fiziksel çalışma Ortamı

·         Takım Çalışmasına yatkınlık

·         Görev ve sorumluluk bilinci

·         Kurum içi iletişim düzeyi

·         Ücretler, yan haklar ve diğer imkanlar

·         Ödüllendirme Sistemi

·         Değişime yatkınlık düzeyi

·         İnsan Kaynakları Sistemi

·         Terfi sistemi

·         İşten duyulan tatmin düzeyi

·         Organizasyon ve iş akışının sağlıklı çalışması

·         Çalışanların Demografik Özellikleri

·         Genel Anlamda Çalışan Memnuniyeti (yönetim ve çalışanlar arasında)

·         Müşteri odaklı çalışma düzeyi

 

Analiz:

Çalışan memnuniyet düzeyini belirlemek için, kurumun ihtiyacına göre;

·         Korelasyon (Korelasyon analizinde en az iki ya da daha fazla bağımlı veya

bağımsız örnek değişken alınır ve aralarındaki etkileşimin derecesi bir katsayı yardımı ile belirlenir. Korelasyon, bağımsızlık durumundan ne kadar uzaklaşıldığını gösterir.)

·         Regresyon (Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur)

·         Demografik segmentasyon (Amaç, yüksek memnuniyete sahip çalışanların demografik özelliklerini (yaş, eğitim, cinsiyet, medeni durum gibi) belirlemektir.)

·         Deskriptif (çalışanların memnuniyetinin ayrıntılı incelenmesi)

·         Anova (grup ve bireysel olarak memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılarak incelenmesi)

·         Kişilik testi (genellikle işe alım aşamalarında uygulanmaktadır)

 

analizlerini uygulamakta ve detaylı rapor hazırlamaktayız.

 

 Başar Akçagöz

 

Diğer makaleler için:

https://www.basarakcagoz.com/blog.php

İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.